Јавне набавке

Правилник о набавкама у Студентском центру Чачак од 31.08.2020. године

Правилник о набавкама у Студентском центру Чачак

 

Назив јавне набавке

Предмет јавне набавке

Врста поступка

Рок за достављање понуда

Објављено на порталу јавних набавки и интернет страници СЦЧ

Документација

 НАБАВКА  УСЛУГЕ  ИНСТАЛАЦИЈЕ СОФТВЕРА ЗА ФУК

Услуге

Јавна набавка мале вредности

 08.09.2020. до 09:00 сати

01.09.2020.

Позив за подношење понуда

НАБАВКА  УСЛУГЕ ДЕЗИНФЕКЦИЈЕ, ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ И ДЕРАТИЗАЦИЈЕ

Услуге

Јавна набавка мале вредности

07.09.2020. до 09:00 сати

31.08.2020.

Позив за подношење понуда

НАБАВКА ДУШЕКА СА НАВЛАКАМА И ЈАСТУКА

Добра

Јавна набавка мале вредности

18.08.2020. до 10:30 сати

13.08.2020.

Позив за подношење понуда

JН У-1.2.3/20 – Набавка апликативног софтвера за електронски систем за издавање и експлоатацију студентских картица – Student Card System за школску 2020/2021 годину.

Услуге

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда

31.07.2020. до 10:00 сати

20.08.2020.

Обавештење о закљученом уговору

13.08.2020.

Одлука о додели уговора

23.07.2020.

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за
подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН/Д/1.1.12/20 Опрема за ресторан и дом

Добра

Јавна набавка мале вредности

31.07.2020. до 12:00 сати

20.08.2020.

Обавештење о закљученом уговору

11.08.2020.

Одлука о додели уговора

23.07.2020.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНМВ Д-1.1.5/20 Материјал за саобраћај

Добра

Јавна набавка мале вредности

30.06.2020. до 08:00 сати

17.07.2020.

Обавештење о закљученом уговору

10.07.2020.

Одлука о додели уговора

19.06.2020.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНМВ У-1.2.1/2020 Услуга текуће поправке и одржавање опреме за домаћинство

Услуге

Јавна набавка мале вредности

29.06.2020. до 10:00 сати

21.07.2020.

Обавештење о закљученом уговору

20.07.2020.

Одлука о додели уговора

18.06.2020.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНМВ Д-1.1.11/2020 Замена столова,столица и ормана по собама павиљона „А“

Добра

Јавна набавка мале вредности

15.06.2020. до 12:00 сати

08.07.2020.

Обавештење о закљученом уговору

17.06.2020.

Одлука о додели уговора

04.06.2020.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН/Р/1.3.1/2020 Уређење-санација сутерена простора Павиљона „А“ Студентског центра Чачак

Радови

Отворени поступак

02.07.2020. до 12:00 сати

18.07.2020.

Обавештење о закљученом уговору

06.07.2020.

Одлука о додели уговора

01.06.2020.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН/Р/1.3.2/2020 Партерно уређење дворишта ресторана Студентског центра Чачак

Радови

Јавна набавка мале вредности

05.06.2020. до 12:00 сати

19.06.2020.

Обавештење о закљученом уговору

08.06.2020.

Одлука о додели уговора

27.05.2020.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН/Р/1.3.3/2020 Замена подова у собама простора Павиљона „А“ Студентског центра Чачак

Радови

Јавна набавка мале вредности

23.06.2020. до 12:00 сати

09.07.2020.

Обавештење о закљученом уговору

24.06.2020.

Одлука о додели уговора

19.06.2020.

Питања и одговори

22.05.2020.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН/Р/1.3.5/2020 Молерски радови простора објеката Студентског центра Чачак

Радови

Јавна набавка мале вредности

07.05.2020. до 12:00 сати

03.06.2020.

Обавештење о закљученом уговору

18.05.2020.

Одлука о додели уговора

27.04.2020.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

Д-1.1.1/2020 Прехрамбени и пољопривредни производи:Партије 1-7

Добра

Отворени поступак

29.04.2020. до 10:00 сати

30.03.2020.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН/Д/1.1.7/20 Партија 1- Опрема за студентски ресторан-конвектомат; Партија 2-Набавка и уградња хауба изнад конвектомата и машине за парање посуђа

Добра

Јавна набавка мале вредности

11.03.2020. до 12:00 сати

02.03.2020.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНМВ Д-1.1.8/2020 Намештај за опремање апартмана

Добра

Јавна набавка мале вредности

28.02.2020. до 12:00 сати

19.02.2020.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНМВ Д-1.1.6/20 Набавка амбалаже за угоститељске услуге

Добра

Јавна набавка мале вредности

27.01.2020. до 12:30 сати

22.01.2020.

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Питања и одговори

17.01.2020.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНМВ Д-1.1.13/2019 Теретно доставно возило

Добра

Јавна набавка мале вредности

20.12.2019. до 12:00 сати

11.12.2019.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН Д-3/19 Електрична енергија за потпуно снабдевање

Добра

Отворени поступак

16.12.2019. до 12:00 сати

17.12.2019.

Одлука о закључењу оквирног споразума

14.11.2019.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНМВ Д-11/2019 Опрема за студентски ресторан

Добра

Јавна набавка мале вредности

14.10.2019. до 12:00 сати

04.10.2019.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН /Р-1.3.6/2019 Радови на адаптацији мушке гардеробе и прављење санитарног чвора, санирање и доградња крова над мушком гардеробом, санирање оштећења на плафонима у термичком блоку и месари и делимична замена олука

Радови

Јавна набавка мале вредности

11.10.2019. до 12:00 сати

02.10.2019.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 1.2.3/19 Услуга коришћења и одржавања апикативног софтвера за електронски систем за издавање и експлоатацију студентских картица – Student Card System Sc за школску 2019/2020годину

Услуге

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда

06.09.2019. до 12:00 сати

23.09.2019.

Обавештење о закљученом уговору

30.08.2019.

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за
подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНМВ Д-1.1.6/19 Материјал за саобраћај

Добра

Јавна набавка мале вредности

13.06.2019. до 12:00 сати

05.06.2019.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНМВ Д-1.1.5. /2019 Демонтажа старог и испорука и уградња новог бојлера

Добра

Јавна набавка мале вредности

10.06.2019. до 12:00 сати

13.06.2019.

Одлука о додели уговора

30.05.2019.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН/Р/1.3.3/2019 Молерски радови простора објеката Студентског центра Чачак

Радови

Јавна набавка мале вредности

03.06.2019. до 12:00 сати

10.06.2019.

Одлука о додели уговора

24.05.2019.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН/Р/1.3.1/2019 „Адаптација санитарних простора у Павиљону „А“ Студентског центра Чачак

Радови

Отворени поступак

17.06.2019. до 12:00 сати

12.06.2019.

Питања и одговори
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Измене и допуне конкурсне документације

11.06.2019.

Питања и одговори

17.05.2019.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНМВ Д-4/2019 Партија 1:ситан инвентар за кухињу; Партија 2 :ситан инвентар-столњаци;Партија 3-посуде за конвектомат;Партија 4:ситан инвентар-термоси за транспорт хране

Добра

Јавна набавка мале вредности

06.05.2019. до 12:00 сати

14.05.2019.

Одлука о додели уговора Партија 4
Одлука о додели уговора Партија 3
Одлука о додели уговора Партија 2
Одлука о додели уговора Партија 1

25.04.2019.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНМВ Д-1.1.7/19 Набавка потрошног материјала-технички материјал

Добра

Јавна набавка мале вредности

25.04.2019. до 13:00 сати

09.05.2019.

Одлука о додели уговора Партија 4
Одлука о додели уговора Партија 3
Одлука о додели уговора Партија 2
Одлука о додели уговора Партија 1

17.04.2019.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНМВ Д-1.1.2/19 Материјал за одржавање хигијене

Добра

Јавна набавка мале вредности

15.04.2019. до 12:00 сати

09.05.2019.

Обавештење о закљученом уговору

16.04.2019.

Одлука о додели уговора

03.04.2019.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

Д-10/19 Електрична енергија за потпуно снабдевање

Добра

Отворени поступак

18.04.2019. до 12:00 сати

09.05.2019.

Обавештење о закљученом уговору

19.03.2019.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

Д-1.1.1/2019 Прехрамбени и пољопривредни производи:Партије 1-7

Добра

Отворени поступак

19.04.2019. до 10:00 сати

19.03.2019.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНМВ У-1.2.2/2019 Услуге јавног здравства

Услуге

Јавна набавка мале вредности

11.03.2019. до 12:00 сати

22.03.2019.

Одлука о додели уговора

01.03.2019.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНМВ Д-1.1.9/2019 Путничко половно возило

Добра

Јавна набавка мале вредности

11.02.2019. до 12:00 сати

31.01.2019.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

Д-3/18 Електрична енергија за потпуно снабдевање

Добра

Отворени поступак

13.12.2018. до 13:00 сати

31.12.2018.

Обавештење о закљученом уговору
Обавештење о закљученом оквирном споразуму

13.11.2018.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН /Р-1.3.3/2018 Израда инсталације структурно кабловског система – друга фаза

Радови

Јавна набавка мале вредности

19.10.2018. до 13:00 сати

05.11.2018.

Обавештење о закљученом уговору

23.10.2018.

Одлука о додели уговора
10.10.2018. Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНМВ Р-1.3.9/2018 Замена израубоване и дотрајале спољне столарије на студентском ресторану

Радови

Јавна набавка мале вредности

19.10.2018. до 12:00 сати

05.11.2018.

Обавештење о закљученом уговору

23.10.2018.

Одлука о додели уговора

09.10.2018.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНМВ Д-4/2018 Партија 1:универзална кухињска машина; Партија 2 :полице за складиштење намирница у расхладној комори

Добра

Јавна набавка мале вредности

12.10.2018. до 12:00 сати

29.10.2018.

Обавештење о закљученом уговору
Обавештење о закљученом уговору

17.10.2018.

Одлука о додели уговора
Одлука о додели уговора

03.10.2018.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

У-1.2.3/18 Набавка апликативног софтвера за електронски систем за издавање и експлоатацију студентских картица – Student Card System за школску 2018/2019 годину

Услуге

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда

14.09.2018. до 12:00 сати

10.09.2018.

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН /Р-1.3.13-1/2018 Керамичарски радови у кухињском блоку рестoрана Студентског центра Чачак

Радови

Јавна набавка мале вредности

13.08.2018. до 12:00 сати

14.08.2018.

Одлука о додели уговора

03.08.2018.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН/Р/1.3.6-1/2018 Израда пешачких стаза око новог дома у Студентском центру Чачак

Радови

Јавна набавка мале вредности

05.07.2018. до 12:00 сати

27.06.2018.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНМВ У-1.2.1/2018 Услуга текуће поправке и одржавање опреме за домаћинство

Услуге

Јавна набавка мале вредности

29.06.2018. до 12:00 сати

20.06.2018.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНМВ Д-1.1.6/18 Материјал за саобраћај

Добра

Јавна набавка мале вредности

20.06.2018. до 12:00 сати

27.06.2018.

Одлука о додели уговора

15.06.2018.

Питања и одговори
Измене и допуне конкурсне документације

11.06.2018.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН /Д-1.1.5/2018 Расхладна комора за Студентски центар Чачак

Добра

Јавна набавка мале вредности

03.07.2018. до 12:00 сати

06.08.2018.

Обавештење о закљученом уговору

04.06.2018.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН/Р/1.3.13/2018 Керамичарски радови у кухињском блоку ресторана Студентског центра Чачак

Радови

Отворени поступак

05.07.2018. до 12:00 сати

03.08.2018.

Обавештење о обустави поступка

01.06.2018.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН/Р/1.3.6/2018 Партија 1- Санација спољњег степеништа на ресторану и Партија 2 – израда пешачких стаза око новог дома у Студентском центру Чачак

Радови

Јавна набавка мале вредности

07.06.2018. до 12:00 сати

22.06.2018.

Обавештење о обустави поступка

11.06.2018.

Одлука о обустави поступка

22.06.2018.

Обавештење о закљученом уговору

11.06.2018.

Одлука о додели уговора

29.05.2018.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 ЈНМВ Д-1.1.2/18 Материјал за одржавање хигијене

Добра

Јавна набавка мале вредности

07.06.2018. до 10:00 сати

22.06.2018.

Обавештење о закљученом уговору

11.06.2018.

Одлука о додели уговора

29.05.2018.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН /Р-1.3.2/2018 Санација и адаптација санитарног чвора у Павиљону „А“ Студентског центра Чачак

Радови

Отворени поступак

21.06.2018. до 12:00 сати

17.07.2018.

Обавештење о закљученом уговору

27.06.2018.

Одлука о додели уговора

21.05.2018.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНМВ Р-1.3.10/2018 Замена прозора у малој сали ресторана и преуређење врата у кухињи

Радови

Јавна набавка мале вредности

24.05.2018. до 12:00 сати

15.06.2018.

Обавештење о закљученом уговору

30.05.2018.

Одлука о додели уговора

18.05.2018.

Питања и одговори

17.05.2018.

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Шеме за столарију
Измене и допуне конкурсне документације

15.05.2018.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНМВ Д-1.1.11/2018 Климатизација горње сале у ресторану

Добра

Јавна набавка мале вредности

20.04.2018. до 12:00 сати

08.05.2018.

Обавештење о закљученом уговору

25.04.2018.

Одлука о додели уговора

11.04.2018.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

Д-1.1.1/2018 Прехрамбени и пољопривредни производи: Партије 1-7

Добра

Отворени поступак

12.03.2018. до 12:00 сати

01.10.2018.

Одлука о измени уговора

16.05.2018.

Обавештење о закљученом уговору партија 7
Обавештење о закљученом уговору партија 6
Обавештење о закљученом уговору партија 5
Обавештење о закљученом уговору партија 4
Обавештење о закљученом уговору партија 3
Обавештење о закљученом уговору партија 2
Обавештење о закљученом уговору партија 1

30.04.2018.

Одлука о додели уговора партија 7
Одлука о додели уговора партија 6
Одлука о додели уговора партија 5
Одлука о додели уговора партија 4
Одлука о додели уговора партија 3
Одлука о додели уговора партија 2
Одлука о додели уговора партија 1

05.04.2018.

Измена конкурсне документације
Питања и одговори

16.03.2018.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНМВ У-1.2.2/2018 Услуге јавног здравства

Услуге

Јавна набавка мале вредности

12.03.2018. до 12:00 сати

02.03.2018.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНМВ Д-4/2018 Партија 1:ситан инвентар за кухињу; Партија 2 :ситан инвентар-столњаци;Партија 3:ситан инвентар- термоси за транспорт хране

Добра

Јавна набавка мале вредности

12.02.2018. до 12:00 сати

14.02.2018.

Одлука о додели уговора партија 3
Одлука о додели уговора партија 2
Одлука о додели уговора партија 1

02.02.2018.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 10/18 Набавка гаса за грејање

Добра

Јавна набавка мале вредности

24.01.2018. до 12:00 сати

25.01.2018.

Одлука о додели уговора

16.01.2018.

Конкурсна документација
Измена конкурсне документације

15.01.2018.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН/Д-3/17 Електрична енергија за потпуно снабдевање

Добра

Отворени поступак

14.12.2017. до 12:00 сати

11.01.2018.

Обавештење о закљученом уговору
Обавештење о закљученом оквирном споразуму

19.12.2017.

Одлука о закључењу оквирног споразума

14.11.2017.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН/Д/1.1.14/17 Опремање кухиње ресторана-конвектомат, казан и кипер

Добра

Отворени поступак

10.11.2017. до 12:00 сати

01.12.2017.

Обавештење о закљученом уговору

17.11.2017.

Одлука о додели уговора

10.10.2017.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

У-1.2.3/17 Услуга коришћења и одржавања апикативног софтвера за електронски систем за издавање и експлоатацију студентксих картица – Student Card System Sc за школску 2017/2018 годину

Услуге

Јавна набавка у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда

21.09.2017. до 10:00 сати

21.09.2017.

Одлука о додели уговора

18.09.2017.

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН/Р/1.3.2/2017 Кречење новог дома и ресторана и фасада ресторана

Радови

Отворени поступак

11.07.2017. до 12:00 сати

14.07.2017.

Одлука о додели уговора партија 2
Одлука о додели уговора партија 1

09.06.2017.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН/Р/1.3.1/2017 Реконструкција другог спрата и поткровља дома павиљона „А“

Радови

Отворени поступак

10.07.2017. до 12:00 сати

14.07.2017.

Одлука о додели уговора

08.06.2017.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНМВ У-1.2.1/2017 Услуга текуће поправке и одржавање опреме за домаћинство

Услуге

Јавна набавка мале вредности

13.06.2017. до 12:00 сати

02.06.2017.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНМВ Д-1.1.8 /17 Материјал за саобраћај

Добра

Јавна набавка мале вредности

13.06.2017. до 12:00 сати

02.06.2017.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

:ЈНМВ Д-1.1.2 /17 Набавка материјала за одржавање хигијене

Добра

Јавна набавка мале вредности

07.06.2017. до 12:00 сати

30.05.2017.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН/Р/1.3.3/2017 Постављање подова у кухињи ресторана у Студентском центру Чачак

Радови

Отворени поступак

12.06.2017. до 12:00 сати

16.05.2017.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНМВ Д-1.1.2 /17 Набавка материјала за одржавање хигијене

Добра

Јавна набавка мале вредности

16.05.2017. до 12:00 сати

23.05.2017.

Одлука о обустави поступка

08.05.2017.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНМВ Д-1.1.5. /2017 Опремање кухиње ресторана-линија за самопослуживање и опрема

Добра

Јавна набавка мале вредности

09.05.2017. до 12:00 сати

23.05.2017.

Обавештење о делимичном поништењу поступка

19.05.2017.

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

15.05.2017.

Одлука о додели уговора

08.05.2017.

Питања и одговори

28.04.2017.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНМВ Д-1.1.10/17 Набавка потрошног материјала-технички материјал

Добра

Јавна набавка мале вредности

19.04.2017. до 12:00 сати

10.04.2017.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНМВ У-1.2.4 /17 УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ И ЗАПОСЛЕНИХ У СТУДЕНТСКОМ ЦЕНТРУ ЧАЧАК

Услуге

Јавна набавка мале вредности

13.04.2017. до 10:00 сати

04.04.2017.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН Д-1.1.1/2017 Прехрамбених и пољопривредних производа Обликована по партијама од 1-12.

Добра

Отворени поступак

10.04.2017. до 12:00 сати

28.04.2017.

Одлука о додели уговора Партија 12
Одлука о додели уговора Партија 11
Одлука о додели уговора Партија 10
Одлука о додели уговора Партија 9
Одлука о додели уговора Партија 8
Одлука о додели уговора Партија 7
Одлука о додели уговора Партија 6
Одлука о додели уговора Партија 5
Одлука о додели уговора Партија 4
Одлука о додели уговора Партија 3
Одлука о додели уговора Партија 2
Одлука о додели уговора Партија 1

03.04.2017.

Питања и одговори
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Измена и допуна конкурсне документације
Питања и одговори
Питања и одговори

27.03.2017.

Питања и одговори

10.03.2017.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНМВ У-1.2.2./2017
Услуге јавног здравства

Услуге

Јавна набавка мале вредности

13.03.2017. до 12:00 сати

16.03.2017.

Обавештење о закљученом уговору

03.03.2017.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНМВ Д/1.1.14/2016 Испорука и уградња клима уређаја

Добра

Јавна набавка мале вредности

22.12.2016. године до 12:00h

30.12.2016.

Обавештење о закљученом уговору

23.12.2016.

Одлука о додели уговора

12.12.2016.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНМВ Д-17/2016 Набавка контејнера за магацински простор

Добра

Јавна набавка мале вредности

02.12.2016. године до 14:00h

20.12.2016.

Обавештење о закљученом уговору

24.11.2016.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНМВ Д-13/2016 Душеци за студентске кревете

Добра

Јавна набавка мале вредности

02.12.2016. године до 12:00h

20.12.2016.

Обавештење о закљученом уговору

22.11.2016.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН Д-3/2016 Eлектрична енергија за потпуно снабдевање

Добра

Отворени поступак

19.12.2016. године до 12:00h

30.12.2016.

Обавештење о закљученом уговору
Обавештење о закљученом оквирном споразуму

17.11.2016.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНМВ Д-7/2016 Партија 1: ситан инвентар за кухињу; Партија 2 : ситан инвентар-столњаци; Партија 3: ситан инвентар – посуде за конвектомат

Добра

Јавна набавка мале вредности

23.11.2016. године до 12:00h

12.12.2016.

Обавештење о закљученом уговору партија 3
Обавештење о закљученом уговору партија 2
Обавештење о закљученом уговору партија 1

25.11.2016.

Одлука о додели уговора партија 3
Одлука о додели уговора партија 2
Одлука о додели уговора партија 1

21.11.2016.

Питања и одговори

10.11.2016.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНМВ Д-1.1.10 /2016 Намештај (кревети за дом, столови и столице за ресторан)

Добра

Отворени поступак

08.12.2016. године до 12:00h

30.12.2016.

Обавештење о закљученом уговору (столице и столови за ресторан)
Обавештење о закљученом уговору (кревети)

21.11.2016.

Питања и одговори

08.11.2016.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНМВ Д-1.1.11-16 /2016 Партија 1 Машина за прање и машина за сушење веша Партија 2 фрижидери

Добра

Отворени поступак

08.12.2016. године до 12:00h

30.12.2016.

Обавештење о закљученом уговору партија 2
Обавештење о закљученом уговору партија 1

28.11.2016.

Измена конкурсне документације
Питања и одговори

08.11.2016.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН бр. ПП/Р/1.3.6 – Извођење додатних радова на доградњи,адаптацији и реконструкцији објекта ресторана – грађевинско занатски радови у Студентском центру Чачак

Радови

Преговарачки поступак набавке без објављивања позива

27.10.2016. године до 12:00h

14.11.2016.

Обавештење о закљученом уговору

28.10.2016.

Одлука о додели уговора

21.10.2016.

Обавештење о покретању преговарачког поступка
Конкурсна документација

Услуга коришћења и одржавања апикативног софтвера за електронски систем за издавање и експлоатацију студентксих картица – Student Card System Sc за школску 2016/2017 годину

Услуга

Преговарачки поступак набавке без објављивања позива

22.09.2016. године до 10:00h

07.10.2016.

Обавештење о закљученом уговору

23.09.2016.

Одлука о додели уговора

16.09.2016.

Обавештење о покретању преговарачког поступка
Конкурсна документација

ЈНМВ /Р-1.3.2/Г/2016 Санација инсталација централног грејања у Студентском центру Чачак

Радови

Јавна набавка мале вредности

15.07.2016. године до 12:00h

18.07.2016.

Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора

06.07.2016.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНМВ Д-1.1.6. /2016 Опремање кухиње ресторана-машина за прање посуђа

Добра

Отворени поступак

25.07.2016. године до 12:00h

18.08.2016.

Одлука о додели уговора

21.07.2016.

Питања и одговори

15.07.2016.

Питања и одговори
Измена и допуна конкурсне документације

23.06.2016.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНМВ/Р-1.3.1/2016 Реконструкција електро енергетских инсталација приземља и првог спрата Павиљона „А“ и инсталација слабе струје приземља и првог спрата Павиљона „А“

Радови

Јавна набавка мале вредности

20.06.2016. године до 12:00h

10.06.2016.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНМВ У-1.2.1/2016 Услуга текуће поправке и одржавање опреме за домаћинство

Услуге

Јавна набавка мале вредности

15.06.2016. године до 12:00h

22.06.2016.

Одлука о додели уговора

08.06.2016.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНМВ /Р-1.3.2/2016 Молерско фарбарски радови у Студентском центру Чачак

Радови

Јавна набавка мале вредности

14.06.2016. године до 12:00h

17.06.2016.

Одлука о додели уговора

03.06.2016.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНМВ Д-1.1.9/16 Горивa и остали материјали

Добра

Јавна набавка мале вредности

13.06.2016. године до 12:00h

22.06.2016.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о обустави поступка за партију 2

16.06.2016.

Одлука о додели уговора

09.06.2016.

Питања и одговори

03.06.2016.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН /Р-1.3.3/2016 Доградња, адаптација, и реконструкција објекта студентског ресторана у Студентском центру Чачак

Радови

Отворени поступак

07.07.2016. године до 12:00h

19.08.2016.

Обавештење о закљученом уговору партија 5
Обавештење о закљученом уговору партија 4
Обавештење о закљученом уговору партија 3
Обавештење о закљученом уговору партија 2
Обавештење о закљученом уговору партија 1

01.07.2016.

Питања и одговори

28.06.2016.

Питања и одговори
Измена и допуна конкурсне документације

24.06.2016.

Питања и одговори

06.06.2016.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНМВ Д-1.1.2 /16 Набавка средстава и прибора за одржавање хигијене

Добра

Јавна набавка мале вредности

26.04.2016. године до 12:00h

13.05.2016.

Обавештење о закљученом уговору

27.04.2016.

Одлука о додели уговора

18.04.2016.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНМВ У-1.2.4/16 Услуга осигурања имовине и запослених у Студентском центру Чачак

Услуге

Јавна набавка мале вредности

11.04.2016. године до 12:00h

12.04.2016.

Одлука о додели уговора партија 3
Одлука о додели уговора партија 2
Одлука о додели уговора партија 1

06.04.2016.

Питања и одговори

04.04.2016.

Конкурсна документација
Измена и допуна конкурсне документације

01.04.2016.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

Д-1.1.1/2016 Прехрамбених и пољопривредних производа Обликована по партијама од 1-13

Добра

Отворени поступак

20.04.2016. године до 12:00h

13.05.2016.

Обавештење о закљученом уговору партија 13
Обавештење о закљученом уговору партија 12
Обавештење о закљученом уговору партија 11
Обавештење о закљученом уговору партија 10
Обавештење о закљученом уговору партија 9
Обавештење о закљученом уговору партија 8
Обавештење о закљученом уговору партија 7
Обавештење о закљученом уговору партија 6
Обавештење о закљученом уговору партија 5
Обавештење о закљученом уговору партија 4
Обавештење о закљученом уговору партија 3
Обавештење о закљученом уговору партија 2
Обавештење о закљученом уговору партија 1

27.04.2016.

Одлука о додели уговора партија 13
Одлука о додели уговора партија 12
Одлука о додели уговора партија 11
Одлука о додели уговора партија 10
Одлука о додели уговора партија 9
Одлука о додели уговора партија 8
Одлука о додели уговора партија 7
Одлука о додели уговора партија 6
Одлука о додели уговора партија 5
Одлука о додели уговора партија 4
Одлука о додели уговора партија 3
Одлука о додели уговора партија 2
Одлука о додели уговора партија 1

18.04.2016.

Питања и одговори

24.03.2016.

Измена конкурсне документације

21.03.2016.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНМВ Д-1.1.15/16 Набавка потрошног материјала-Технички материјал

Добра

Јавна набавка мале вредности

18.03.2016. до 12:00h

15.03.2016.

Измена и допуна конкурсне документације
Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда

08.03.2016.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНМВ У-1.2.2/2016 Услуге јавног здравства

Услуге

Јавна набавка мале вредности

22.02.2016. до 12:00h

24.02.2016.

Одлука о додели уговора

12.02.2016.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН Д-4/2015 Опремање кухиње ресторана-конвектомат

Добра

Отворени поступак

30.12.2015. до 12:00h

05.01.2016.

Одлука о додели уговора

30.11.2015.

Позив за подношење понуда ЈН Д-4/2015
Конкурсна документација ЈН Д-4/2015

ЈН Ред. бр. Д-3/2015 Набавка добара – електрична енергија за потпуно снабдевање

Добра

Отворени поступак

10.12.2015. до 12:00h

21.12.2015.

Одлука о додели уговора

10.11.2015.

Конкурсна документација ЈН Ред. бр. Д-3/2015
Позив за подношење понуда ЈН Ред. бр. Д-3/2015

ЈНМВ Д-4.10/2015 Опремање кухиње ресторана-расхладне коморе

Добра

Јавна набавка мале вредности

16.11.2015. до 12:00h

27.11.2015.

Одлука о обустави поступка

06.11.2015.

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда ЈНМВ Д-4.10/2015

ЈНМВ Д-9/2015 Партија 1:ситан инвентар за кухињу; Партија 2 :ситан инвентар за дом

Добра

Јавна набавка мале вредности

16.10.2015. до 12h

23.10.2015.

Одлука о додели уговора Партија 2
Одлука о додели уговора Партија 1

19.10.2015.

Допуна Конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

14.10.2015.

Одговор на Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

12.10.2015

Измена конкурсне документације

08.10.2015.

Позив за подношење понуда ЈНМВ Д-9/2015
Конкурсна документација ЈНМВ Д-9/2015

ЈНМВ Д-13/2015 Опремање смештајних капацитета новог студентског дома партија1:јастуци,постељина,ћебад и партија 2:душеци

Добра

Јавна набавка мале вредности

13.10.2015. до 12h

23.10.2015.

Oбавештење о закљученом уговору партија 2
Oбавештење о закљученом уговору партија 1

15.10.2015.

Одлука o додели уговора партија 2.
Одлука о додели уговора партија 1.

06.10.2015

Позив за подношење понуда ЈНМВ Д-13/2015
Конкурсна документација ЈНМВ Д-13/2015

ЈН У-3/2015 Набавка апликативног софтвера за електронски систем за издавање и експлоатацију студентских картица

Услуге

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда

/

22.09.2015

Обавештење о покретању поступака без објављивања позива за  ЈН У-3/2015
Конкурсна документација ЈН У-3/2015

28.9.2015

Одлука о додели уговора

ЈНМВ/Р/4/2015 Партерно уређење дворишта Студентског центра Чачак

Радови

Јавна набавка мале вредности

29.09.2015. дo 12h

21.09.2015

Позив за подношење понуда ЈНМВ/Р/4/2015
Конкурсна документација ЈНМВ/Р/4/2015

30.9.2015

Одлука о додели уговора

9.10.2015

Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ/Р-3/2015 Адаптација вешернице и претварање исте у канцеларијски простор и канцеларије у санитарни чвор у дому СЦ Чачак

Радови

Јавна набавка мале вредности

17.09.2015. до 12h

08.09.2015.

Позив за подношење понуда ЈНМВ/Р-3/2015
Конкурсна документација ЈНМВ/Р-3/2015

18.09.2015

Одлука о додели уговора

25.09.2015

Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ/Р-1/2015
Изградња ограде око дома СЦ Чачак

Радови

Јавна набавка мале вредности

19.08.2015. до 12h

07.08.2015.

Позив за подношење понуда ЈНМВ/Р-1/2015
Конкурсна документација ЈНМВ/Р-1/2015

14.9.2015

Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ/Р-2/2015
Набавка и уградња туш кабина у новом дому СЦ Чачак

Радови

Јавна набавка мале вредности

19.08.2015. до 12h

07.08.2015.

Позив за подношење понуда ЈНМВ/Р-2/2015

Конкурсна документација ЈНМВ/Р-2/2015

31.08.2015.

Обавештење о закљученом уговору

ЈН Р-1/2015
Санација фасаде дома СЦ Чачак

Радови

Отворени поступак

20.08.2015. до 12h

21.07.2015.

Позив за подношење понуда ЈН/Р-1/2015
Конкурсна документација ЈН/Р-1/2015

28.08.2015.

Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ У-2/2015 Услуге текуће поправке и одржавања опреме за домаћинства

Услуга

Јавна набавка мале вредности

04.06.2015. до 12h

27.05.2015.


Позив за подношење понуда ЈНMВ У-2/201
Конкурсна документација ЈНМВ У-2/2015

22.06.2015.

Обавештење о закљученом уговору Партија 1

22.06.2015.

Обавештење о закљученом уговору Партија 2

22.06.2015.

Обавештење о закљученом уговору Партија 3

JНМВ Д-2/2015 Моторна горива и други материјал за потребе установе

Добра

Јавна набавка мале вредности

01.06.2015. до 12h

 08.04.2015.

 

Позив за подношење понуда ЈНMВ Д-2/2015
Конкурсна документација ЈНМВ Д-2/2015

 30.04.2015.

Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ Д-1/2015 Средства за одржавање хигијене

Добра

Јавна набавка мале вредности

16.04.2015. до 12h

  08.04.2015.

 

Позив за подношење понуда ЈНMВ Д-1/2015
Конкурсна документација ЈНМВ Д-1/2015

30.04.2015.

Обавештење о закљученом уговору

ЈН Д-1/2015 Прехрамбени и пољопривредни производи: Партије 1-13

Добра

Отворени поступак

09.04.2015. до 12h

10.03.2015.

 

Позив за подношење понуда ЈН Д-1/2015
Конкурсна документација ЈН Д-1/2015

13.05.2015.

Обавештење о закљученом уговору -Партија 1

13.05.2015.

Обавештење о закљученом уговору -Партија 2

13.05.2015.

Обавештење о закљученом уговору Партија 3

13.05.2015.

Обавештење о закљученом уговору Партија 4

13.05.2015.

Обавештење о закљученом уговору Партија 6

13.05.2015.

Обавештење о закљученом уговору Партија 8

13.05.2015.

Обавештење о закљученом уговору Партија 9

13.05.2015.

Обавештење о закљученом уговору Партија 10

13.05.2015.

Обавештење о закљученом уговору Партија 11

13.05.2015.

Обавештење о закљученом уговору Партија 12

13.05.2015.

Обавештење о закљученом уговору Партија 13
Појашњење конкурсне документације у поступку јавне набавке ЈН бр.Д-1/2015 Партија 8
Појашњење конкурсне документације у поступку јавне набавке ЈН бр.Д-1/2015 Партија 2

ЈН Д-2/2015 Прехрамбени производи: Партије 5 и 7

Добра

Отворени поступак

15.06.2015. до 12h

14.05.2015.

Позив за подношење понуда ЈН Д-2/2015Конкурсна документација ЈН Д-2/2015

14.05.2015.

Обавештење о обустави поступка – Партије 5 и 7

03.07.2015

Обавештење о закљученом уговору Партија 5

22.06.2015.

Обавештење о закљученом уговору Партија 7

ЈНМВ У-1/2015 Услуге јавног здравства

Услуге

Јавна набавка мале вредности

24.02.2015. до 12h

  13.02.2015.

 

Позив за подношење понуда ЈНМВ У-1/2015
Конкурсна документација ЈНМВ У-1/2015

  27.02.2015.

Обавештење о закљученом уговору

ЈН Д-2/2014 Електрична енергија

Добра

07.11.2014.

 

 

 

 

 

 

Позив за подношење понуда ЈН Д-2/2014
Конкурсна документација ЈН Д-2/2014
Допуна конкурсне документације
Измена конкурсне документације
Измена и допуна конкурсне документације

31.12.2014.

Обавештење о закљученом уговору
ЈНМВ/Р-1/2014 Скидање ламперије по ходницима дома, малтерисање, делимично кречење просторија и радови на споју између новог и старог дома СЦ Чачак

Радови

Јавна набавка мале вредности

10.09.2014. до 12h

02.09.2014.

Позив за подношење понуда ЈНМВ Р-1/2015
Конкурсна документација ЈНМВ Р-1/2015
Измена конкурсне документације

24.09.2014.

Обавештење о закљученом уговору
ЈН Р-2/2014 Санација кровне конструкције и замена прозора на објекту студентског дома

радови

Отворени поступак

21.07.2014. до 12h

20.06.2014.


Позив за подношење понуда ЈН Р-2/2014
Конкурсна документација ЈН Р-2/2014

06.08.2014.

Обавештење о закљученом уговору
ЈН Р-1/2014 Адаптација санитарних чворова у студентском ресторану

радови

Отворени поступак

23.06.2014. до 12h

23.05.2014.

Позив за подношење понуда ЈН Р-1/2014
Конкурсна документација ЈН Р-1/2014

08.07.2014.

Обавештење о закљученом уговору

ЈН Д – 1/2014 Прехрамбени и пољопривредни производи

 Добра

Отворени поступак

07.04.2014. године
до 12,00 часова

07.03.2014.


Позив за подношење понуда ЈН Д-1/2014
Конкурсна документација ЈН Д-
1/2014

30.04.2014


Обавештење о закљученом уговору Ила промет ПАРТИЈА 6

30.04.2014Обавештење о закљученом уговору Ила промет

ПАРТИЈА 10

30.04.2014


Обавештење о закљученом уговору Ила промет
ПАРТИЈА 11

12.05.2014


Обавештење о закљученом уговору Ила промет
ПАРТИЈА 13

12.05.2014


Обавештење о акљученом уговору

ПАРТИЈА 1

Свеже свињско месо

12.05.2014


Oбавештење о закљученом уговору

ПАРТИЈА 2
Свеже јунеће месо

12.05.2014


Обавештење о закљученом уговору ПАРТИЈА 3 
Смрзнуто пилеће месо

12.05.2014


Обавештење о закљученом уговору ПАРТИЈА 4 прерађевине од
меса

12.05.2014


Обавештење о закљученом уговору ПАРТИЈА 5 смрзнута риба

12.05.2014


Обавештење о закљученом уговору ПАРТИЈА 7 млеко

12.05.2014


Обавештење о закљученом уговору ПАРТИЈА 9 брашно, прерађевине од житарица, колонијална роба

12.05.2014


Обавештење о закљученом уговору ПАРТИЈА 12 конзервирано поврће

30.04.2014

Обавештење о закљученом уговору (ПАРТИЈА 8)

ЈНМВ Д-1/2014 Средства за одржавање хигијене

Добра

Јавна набавка мале вредности

03.04.2014.

26.03.2014.

Позив за подношење понуда ЈНМВ Д-1/2014
Конкурсна документација ЈНМВ Д-1/2014

13.05.2014

Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ Д-2/2014 Теретно возило

 Добра

 Јавна набавка мале вредности

28.04.2014.

16.04.2014.

Позив за подношење понуда ЈНМВ Д-2/2014
Конкурсна документација ЈНМВ Д-
2/2014

30.05.2014

Обавештење о закљученом уговору

 

div>