Monthly Archives: новембар 2018

Одлука о праву на смештај студената осталих година студија

Одлуку о праву на смештај студената осталих година студија можете преузети овде.

Обевештење за кандидате из осетљивих друштвених група

Обевештење за кандидате из осетљивих друштвених група који нису добили право на смештај можете преузети овде.

Обавештење за усељење за студенте осталих година основних, мастер и докторских студија

Обавештење за усељење за студенте осталих година основних, мастер и докторских студија можете преузети овде.

Коначна ранг листа за пријем на смештај у установу „Студентски центар Чачак“ студената старијих година основних студија, студената дипломских академских студија (мастер) и студената докторских студија за школску 2018/2019. годину

Коначну ранг листу за пријем на смештај у установу „Студентски центар Чачак“ студената старијих година основних студија, студената дипломских академских студија (мастер) и студената докторских студија за школску 2018/2019. годину можете преузети овде.

Прелиминарна ранг листа за пријем на смештај у установу „Студентски центар Чачак“ студената старијих година основних студија, студената дипломских академских студија (мастер) и студената докторских студија за школску 2018/2019. годину

Прелиминарну ранг листу за пријем на смештај у установу „Студентски центар Чачак“ студената старијих година основних студија, студената дипломских академских студија (мастер) и студената докторских студија за школску 2018/2019. годину можете преузети овде.


div>