ОТВАРАЊЕ НОВОГ ДОМА СТУДЕНТСКОГ ЦЕНТРА У ЧАЧКУ

ОТВАРАЊЕ НОВОГ ДОМА СТУДЕНТСКОГ ЦЕНТРА У ЧАЧКУ

Нови дом Студентског центра у Чачку свечано је отворен 25.новембра 2015.године... Прочитај више »

 

Одлука о проглашењу ранг листа за кандидате „бруцоше“ из осетљивих друштвених група за школску 2016/2017. годину

Одлуку о проглашењу ранг листа за кандидате „бруцоше“ из осетљивих друштвених група можете преузети овде.

Коначне ранг листе кандидата „бруцоша“ из осетљивих друштвених група за школску 2016/2017. годину

Коначну ранг листу кандидата „бруцоша“ из осетљивих друштвених група – СТУДЕНТИ ИЗ ЈЕДНОРОДИТЕЉСКИХ  ПОРОДИЦА можете преузети овде.

Коначну ранг листу кандидата „бруцоша“ из осетљивих друштвених група СТУДЕНТИ БЕЗ РОДИТЕЉСКОГ СТАРАЊА – можете преузети овде.

Коначну ранг листу кандидата „бруцоша“ из осетљивих друштвених група СТУДЕНТИ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ, СТУДЕНТИ СА ХРОНИЧНИМ БОЛЕСТИМА И СТУДЕНТИ РЕКОНВАЛЕСЦЕНТИ – можете преузети овде.

Коначну ранг листу кандидата „бруцоша“ из осетљивих друштвених група СТУДЕНТИ ИЗБЕГЛИЦЕ И РАСЕЉЕНА ЛИЦА – можете преузети овде.

КОНКУРС ЗА ОСЕТЉИВЕ ДРУШТВЕНЕ ГРУПЕ

КОНКУРС ЗА ОСЕТЉИВЕ ДРУШТВЕНЕ ГРУПЕ можете преузети овде.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА „БРУЦОШЕ“

Усељење студента прве године који су према Коначној ранг листи, остварили право на смештај у школској 2016/2017. години почиње 01.октобра и трајаће до 07. октобра 2016. године.

ПРИЛИКОМ УСЕЉЕЊА НЕОПХОДНО ЈЕ:

  1. Лекарско уверење ( не старије од 30 дана ),
  2. Оверен Уговор о јемству,
  3. Доказ о уплати станарине за месец октобар (1.248,00 динара),
  4. Електронска картица
  5. Уговор о смештају и исхрани (потписује се приликом усељења),
  6. Индекс и лична карта на увид.

Студенти који се не уселе у назначеном року сматраће се да су одустали од смештаја.

Студентски центар Чачак


div>