KОНКУРС 2016/2017. ГОДИНЕ

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије расписало је Конкурс за пријем студената високошколских установа у Републици Србији у установе за смештај и исхрану студената за школску 2016/2017. годину.

Текст конкурса можете преузети овде.Одлука о проглашењу листа за осетљиве друштвене групе и Koначне ранг листе студената осталих година – кандидати из осетљивих друштвених група

Објављена је одлука о проглашењу листа за осетљиве друштвене групе. Одлуку можете преузети овде.

Објављене су коначне ранг листе студената осталих година који су конкурисали за пријем на смештај у Студентском центру Чачак за школску 2015/2016. годину – кандидати из осетљивих друштвених група и одлуку о проглашењу листа за осетљиве друштвене групе.

Коначну ранг листу за студенте избеглице и расељена лица можете преузети овде.

Коначну ранг листу за студенте из материјално угрожених породица можете преузети овде.

Коначну ранг листу за студенте из ромске националне мањине можете преузети овде.

Коначну ранг листу за студенте из једнородитељских породица можете преузети овде.

Коначну ранг листу за студенте са инвалидитетом, студенте са хроничним болестима и студенте реконвалесценте можете преузети овде.

 

   

Коначна ранг листа студената прве године- кандидати из осетљивих друштвених група

Објављена је коначна ранг листа студената, за кандидате из осетљивих друштвених група,  прве године који су конкурисали за пријем на смештај у студентском центру Чачак.

Коначну ранг листу можете преузети овде:

лица са инвалидитетом, лица са хроничним болестима и реконвалесценти

 

Одлуку којом се проглашавају посебне ранг листе студената прве године студија из осетљивих друштвених група можете преузети овде.Листе кандидата из осетљивих друштвених група

Објављене су листе кандидата из осетљивих друштвених група.

Листе можете преузети овде:

СТУДЕНТИ ИЗБЕГЛИЦЕ И РАСЕЉЕНА ЛИЦА

СТУДЕНТИ ИЗ РОМСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ

СТУДЕНТИ ИЗ МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИХ ПОРОДИЦА

СТУДЕНТИ БЕЗ РОДИТЕЉСКОГ СТАРАЊА  

СТУДЕНТИ ИЗ ЈЕДНОРОДИТЕЉСКИХ  ПОРОДИЦА

Обавештење за студенте из осетљивих друштвених група можете преузети овде.Осетљиве друштвене групе

Кандидати из осетљивих друштвених група који према редоследу на коначној ранг листи ниси добили право на смештај имају право да поднесу захтев да се посебно рангирају у оквиру наменски опредељених капацитета Студентског центра Чачак. Захтев се подноси у року од осам дана од дана истицања Коначне ранг листе.

Уз захтев кандидат подноси документацију којом доказује припадност осетљивој друштвеној групи, и то:

  1. из материјално угрожене породице – решење Центра за социјални рад да су примаоци сталне социјалне помоћи/оверена фотокопија,
  2. студенти без родитељског старања – потврду да су на евиденцији Центра за социјални рад или умрлице преминулих родитеља,
  3. из једнородитељских породица – извод из матичне књиге умрлих за преминулог родитеља или извод из матичне књиге рођених студента,
  4. из ромске националне мањине – потврду Националног савета ромске националне мањине, односно Канцеларије за инклузију Рома,
  5. лица са инвалидитетом, лица са хроничним болестима и реконвалесценти – одлуку комисије коју формира установа у складу са Правилником о смештају и исхрани ученика и студенатаи овим конкурсом,
  6. лица чији су родитељи нестали или су киднаповани на територији Косова и Метохије и на територији република бивше СФРЈ – потврду одговарајућег удружења породица киднапованих  и несталих лица,
  1. избеглице и расељена лица на територији Републике Србије –потврда да се корисник налази у евиденцији о избеглим или расељеним лицима (прибавља се у Комесеријату за избеглице и миграције РС, а преко Повереништва за избеглице са територије Општине пребивалишта)
  2. повратници по споразуму о реадмисији и депортовани студенти – потврду МУП-а.

За сваку осетљиву друштвену групу формира се посебна ранг листа на основу бодова из коначне редовне ранг листе.

Рок за подношење захтева  и одговарајуће документације је 05.октобар 2015.године.                                                                                                                                            СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР ЧАЧАК


1 2 3 11