Коначна јединствена ранг листа студената осталих година који су конкурисали за смештај у школској 2022/2023. години – кандидати из осетљивих друштвених група (студенти са инвалидитетом, студенти са хроничним болестима, студенти реконвалесценти) –

Коначну јединствену ранг листу студената осталих година који су конкурисали за смештај у школској 2022/2023. години – кандидати из осетљивих друштвених група (студенти са инвалидитетом, студенти са хроничним болестима, студенти реконвалесценти) – можете преузети овде.

Одлука о проглашењу посебне ранг листе студената старијих година студија из осетљивих друштвених група за 2022/2023. годину

Одлуку о проглашењу посебне ранг листе студената старијих година студија из осетљивих друштвених група за 2022/2023. годину можете преузети овде.

Обавештење за студенте из осетљивих друштвених група – студенти са хроничним болестима, студенти са инвалидитетом и студенти реконвалесценти

Обавештење за студенте из осетљивих друштвених група – студенти са хроничним болестима, студенти са инвалидитетом и студенти реконвалесценти можете преузети овде.

Коначна јединствена ранг листа студената осталих година који су конкурисали за смештај у школској 2022/2023. години – кандидати из осетљивих друштвених група (студенти из материјално угрожених породица) –

Коначну јединствену ранг листу студената осталих година који су конкурисали за смештај у школској 2022/2023. години – кандидати из осетљивих друштвених група (студенти из материјално угрожених породица) – можете преузети овде.

Коначна јединствена ранг листа студената осталих година који су конкурисали за смештај у школској 2022/2023. години – кандидати из осетљивих друштвених група (студенти из ромске националне мањине) –

Коначну јединствену ранг листу студената осталих година који су конкурисали за смештај у школској 2022/2023. години – кандидати из осетљивих друштвених група (студенти из ромске националне мањине) – можете преузети овде.

Коначна јединствена ранг листа студената осталих година који су конкурисали за смештај у школској 2022/2023. години – кандидати из осетљивих друштвених група (студенти из једнородитељских породица) –

Коначну јединствену ранг листу студената осталих година који су конкурисали за смештај у школској 2022/2023. години – кандидати из осетљивих друштвених група (студенти из једнородитељских породица) – можете преузети овде.

ОСЕТЉИВЕ ДРУШТВЕНЕ ГРУПЕ

Обавештење за кандидате који припадају осетљивим друштвеним групама можете преузети овде.

ОБАВЕШТЕЊЕ О УСЕЉЕЊУ ЗА СТУДЕНТЕ ОСТАЛИХ ГОДИНА ОСНОВНИХ, МАСТЕР И ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА

ОБАВЕШТЕЊЕ О УСЕЉЕЊУ ЗА СТУДЕНТЕ ОСТАЛИХ ГОДИНА ОСНОВНИХ, МАСТЕР  И ДОКТОРСКИХ  СТУДИЈА МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ.

Одлука о праву на смештај студената осталих година студија

Одлуку о праву на смештај студената осталих година студија можете преузети овде.

Коначна ранг листа за пријем на смештај у установу „Студентски центар Чачак“ студената старијих година основних студија, студената дипломских академских студија (мастер) и студената докторских студија за школску 2022/2023. годину – Факултет тех. наука-струковне студије

Коначну ранг листу за пријем на смештај у установу „Студентски центар Чачак“ студената старијих година основних студија, студената дипломских академских студија (мастер) и студената докторских студија за школску 2022/2023. годину – Факултет тех. наука-струковне студије можете преузети овде.