Monthly Archives: октобар 2022

Одлука о проглашењу посебне ранг листе студената прве године студија из осетљивих друштвених група студенти за 2022/2023. годину (из једнородитељске породице, студенти из материјално угрожене породице, студенти са инвалидитетом и реконвалесценти, студенти избеглице и расељена лица и студенити без родитељског старања)

Одлуку о проглашењу посебне ранг листе студената прве године студија из осетљивих друштвених група студенти за 2022/2023. годину (из једнородитељске породице, студенти из материјално угрожене породице, студенти са инвалидитетом и реконвалесценти, студенти избеглице и расељена лица и студенити без родитељског старања) можете преузети овде.

Коначна јединствена ранг листа студената прве године који су конкурисали за смештај у школској 2022/2023 години – кандидати из осетљивих друштвених група (студенти избеглице и расељена лица)

Коначну јединствена ранг листу студената прве године који су конкурисали за смештај у школској 2022/2023 години – кандидати из осетљивих друштвених група (студенти избеглице и расељена лица)  – можете преузети овде.

Коначна јединствена ранг листа студената прве године који су конкурисали за смештај у школској 2022/2023 години – кандидати из осетљивих друштвених група (студенти са инвалидитетом, студенти са хроничним болестима, студенти реконвалесценти)

Коначну јединствену ранг листу студената прве године који су конкурисали за смештај у школској 2022/2023 години – кандидати из осетљивих друштвених група (студенти са инвалидитетом, студенти са хроничним болестима, студенти реконвалесценти) – можете преузети овде.

Коначна јединствена ранг листа студената прве године који су конкурисали за смештај у школској 2022/2023 години – кандидати из осетљивих друштвених група (студенти из материјално угрожених породица)

Коначну јединствену ранг листу студената прве године који су конкурисали за смештај у школској 2021/2022 години – кандидати из осетљивих друштвених група (студенти из материјално угрожених породица) – можете преузети овде.

Коначна јединствена ранг листа студената прве године који су конкурисали за смештај у школској 2022/2023. години – кандидати из осетљивих друштвених група (студенти из једнородитељских породица)

Коначну јединствену ранг листу студената прве године који су конкурисали за смештај у школској 2022/2023 години – кандидати из осетљивих друштвених група (студенти са једнородитељских породица) – можете преузети овде.