Monthly Archives: септембар 2019

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА „БРУЦОШЕ“

Обавештење за „бруцоше“ о усељењу у Студентски дом можете преузети овде.

ОСЕТЉИВЕ ДРУШТВЕНЕ ГРУПЕ

Обавештење за кандидате који припадају осетљивим друштвеним групама можете преузети овде.

Одлука о праву на смештај студената прве године високошколских установа

Одлуку о праву на смештај студената прве године високошколских установа можете преузети овде.

Коначна јединствена ранг листа студената прве године првог степена студија који су конкурисали за смештај у школској 2019/2020 години – Висока школа ТСС

Коначну јединствену ранг листу студената прве године првог степена студија који су конкурисали за смештај у школској 2019/2020 години – Висока школа ТСС можете преузети овде.

Коначна јединствена ранг листа студената прве године првог степена студија који су конкурисали за смештај у школској 2019/2020 години – Факултет техничких наука

Коначну јединствену ранг листу студената прве године првог степена студија који су конкурисали за смештај у школској 2019/2020 години – Факултет техничких наука  можете преузети овде.

Коначна јединствена ранг листа студената прве године првог степена студија који су конкурисали за смештај у школској 2019/2020 години – Агрономски факултет

Коначну јединствену ранг листу студената прве године првог степена студија који су конкурисали за смештај у школској 2019/2020 години – Агрономски факултет можете преузети овде.

Обавештење о потребној документацији за издавање/продужење електронских картица ради коришћења услуга исхране и смештаја у установи Студентски центар Чачак

ОБАВЕШТЕЊЕ о потребној документацији за издавање/продужење  електронских картица ради коришћења услуга исхране и смештаја у установи Студентски центар Чачак можете преузети овде.

За издавање/продужење  електронске картице ради коришћења услуге исхране и смештаја у установи Студентски центар Чачак  потребна су следећа документа:

 

  1. Захтев за издавање/продужење електронске картице – преузима се на портирници у студентском дому
  2. Потврда са факултета о уписаном семестру за школску 2019/2020. годину
  3. Лична карта и индекс (са уписаним зимским семестром) на увид
  4. Доказ о уплати трошкова за потребе израде/продужења картице

 

Ценовник електронских картица за школску 2019/2020. годину: 

  • Нова картица за све студенте 2.000,00 РСД
  • Продужетак картице за све студенте 1.000, 00 РСД

 

  • Израда картица и предаја захтева за израду електронске картице ће се обављати у Студентском центру од 23.09.2019. године у времену од 10-13 часова.
  • Уплате можете извршити приликом подношења захтева или на текући рачун број: 840-46667-98, позив на број – број индекса

 КОМПЛЕТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЗА ИЗРАДУ/ПРОДУЖЕЊЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ КАРТИЦЕ ПОДНОСИТЕ СТРУЧНОМ САРАДНИКУ ЗА СМЕШТАЈ СТУДЕНАТА.

__________________________

 стр. сарадник за смештај студ.

Прелиминарна ранг листа студената прве године основних студија (бруцоша) који су конкурисали за смештај у школској 2019/2020. години на Факултету техничких наука

Прелиминарну ранг листу студената прве године основних студија (бруцоша) који су конкурисали за смештај у школској 2019/2020. години на Факултету техничких наука можете преузети овде.

Прелиминарна ранг листа студената прве године основних студија (бруцоша) који су конкурисали за смештај у школској 2019/2020. години на Високој школи ТСС

Прелиминарну ранг листу студената прве године основних студија (бруцоша) који су конкурисали за смештај у школској 2019/2020. години на Високој школи ТСС можете преузети овде.

Прелиминарна ранг листа студената прве године основних студија (бруцоша) који су конкурисали за смештај у школској 2019/2020. години на Агрономском факултету

Прелиминарну ранг листу студената прве године основних студија (бруцоша) који су конкурисали за смештај у школској 2019/2020. години на Агрономском факултету можете преузети овде.