Monthly Archives: септембар 2017

Обавештење за кандидате из осетљивих друштвених група

Обавештење за кандидате из осетљивих друштвених група можете преузети овде.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА „БРУЦОШЕ“

Обавештење за бруцоше у вези усељења можете преузети овде.

Коначна јединствена ранг листа студената прве године првог степена студија који су конкурисали за смештај у школској 2017/2018 години

Коначну јединствену ранг листу студената прве године првог степена студија који су конкурисали за смештај у школској 2017/2018 години можете преузети овде.

Одлука о праву на смештај студената прве године високошколских установа

Одлуку о праву на смештај студената прве године високошколских установа можете преузети овде.

ЈЕДИНСТВЕНА ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА

Јединствену прелиминарну ранг листу студената прве године основних студија (бруцоша) који су конкурисали за смештај у школској 2017/2018. години можете преузети овде.

Обавештење о потребној документацији за издавање/продужење  електронских картица ради коришћења услуга исхране и смештаја у установи Студентски центар Чачак 

ОБАВЕШТЕЊЕ о потребној документацији за издавање/продужење  електронских картица ради коришћења услуга исхране и смештаја у установи Студентски центар Чачак можете преузети овде.

За издавање/продужење  електронске картице ради коришћења услуге исхране и смештаја у установи Студентски центар Чачак  потребна су следећа документа:

 

  1. Захтев за издавање/продужење електронске картице – преузима се на портирници у студентском дому
  2. Потврда са факултета о уписаном семестру за школску 2017/2018. годину
  3. Лична карта и индекс (са уписаним зимским семестром) на увид
  4. Доказ о уплати трошкова за потребе израде/продужења картице

 

Ценовник електронских картица за школску 2017/2018. годину: 

  • Нова картица за све студенте 2.000,00 РСД
  • Продужетак картице за све студенте 1.000, 00 РСД

 

  • Израда картица ће се обављати у Студентском центру од 18.09.2017. године
  • Уплате можете извршити приликом подношења захтева или на текући рачун број: 840-46667-98, позив на број – број индекса

 КОМПЛЕТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЗА ИЗРАДУ/ПРОДУЖЕЊЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ КАРТИЦЕ ПОДНОСИТЕ СТРУЧНОМ САРАДНИКУ ЗА СМЕШТАЈ СТУДЕНАТА.

__________________________

 стр. сарадник за смештај студ.