Monthly Archives: октобар 2016

Одлука о проглашењу ранг листа за кандидате „бруцоше“ из осетљивих друштвених група за школску 2016/2017. годину

Одлуку о проглашењу ранг листа за кандидате „бруцоше“ из осетљивих друштвених група можете преузети овде.

Коначне ранг листе кандидата „бруцоша“ из осетљивих друштвених група за школску 2016/2017. годину

Коначну ранг листу кандидата „бруцоша“ из осетљивих друштвених група – СТУДЕНТИ ИЗ ЈЕДНОРОДИТЕЉСКИХ  ПОРОДИЦА можете преузети овде.

Коначну ранг листу кандидата „бруцоша“ из осетљивих друштвених група СТУДЕНТИ БЕЗ РОДИТЕЉСКОГ СТАРАЊА – можете преузети овде.

Коначну ранг листу кандидата „бруцоша“ из осетљивих друштвених група СТУДЕНТИ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ, СТУДЕНТИ СА ХРОНИЧНИМ БОЛЕСТИМА И СТУДЕНТИ РЕКОНВАЛЕСЦЕНТИ – можете преузети овде.

Коначну ранг листу кандидата „бруцоша“ из осетљивих друштвених група СТУДЕНТИ ИЗБЕГЛИЦЕ И РАСЕЉЕНА ЛИЦА – можете преузети овде.