Коначна јединствена ранг листа студената прве године који су конкурисали за смештај у школској 2019/2020 години – кандидати из осетљивих друштвених група (студенти из једнородитељске породице, студенти са инвалидитетом и реконвалесценти) –

Коначну јединствену ранг листу студената прве године који су конкурисали за смештај у школској 2019/2020 години – кандидати из осетљивих друштвених група -студенти из једнородитељске породице, студенти са инвалидитетом и реконвалесценти) – можете преузети овде.