Менаџмент

–  директор установе –  Драган Јововић,  studcentarca@mts.rs

tel: 032/322-302, lokal 106

–  помоћник директора – Касија Вукајловић, sekretarsc@mts.rs

tel: 032/343-568, 032/322-302, lokal 105

–  технички секретар – Драгица Кнежевић,  tehnicki.sekretarsc@mts.rs

tel: 032/322-302

–  службеник за јавне набавке – Милоранка Јосовић, javne.nabavkesc@mts.rs

tel: 032/322-302,  lokal 104

 

СЛУЖБА СМЕШТАЈА И ИСХРАНЕ

–   управник дома за смештај и исхрану – Зоран Радомировић, tel: 032/322-302  lokal  115

–  службеник за управљање квалитетом  – Страхиња Мариновић, sluzbazaishranu.sc@mts.rs

tel: 032/341-676

–  истраживач / аналитичар – Катарина Вујовић, katarina.vojovic16@gmail.com

tel:032/322-302 lokal 104

–  организатор програма попуне капацитета – Тања Вигњевић Ковачевић, sluzbasmestajasc@mts.rs

tel: 032/322-302 lokal  114

– сарадник за спровођење стандарда квалитета смештаја и исхране – Драгана Јекнић, sluzbazaishranu.sc@mts.rs

tel: 032/341-676, 032/342-024

–  сарадник за исхрану – Ана Мићић, sluzbazaishranu.sc@mts.rs

tel:  032/341-676, 032/342-024

–  шеф кухиње – Горан Сремчевић, goran.sremcevic@gmail.com

tel: 032/341-676, 032/342-024

–  главни кувар – Љиљана Јелесијевић, Оливера Мирић sluzbazaishranu.sc@mts.rs

tel:   032/341-676

 

ФИНАНСИЈСКО –РАЧУНОВОДСТВЕНА СЛУЖБА

– руководилац финансијско – рачуноводствених послова – Предраг Спарић, sef.finekosluzbesc@mts.rs

tel: 032/322-612

– самостални финансијско – рачуноводствени сарадник – Данијела Јевремовић, blagajnasc@mts.rs

tel: 032/322-302 lokal 116

– самостални финансијско – рачуноводствени сарадник – Љубодраг Грбић, ljubodrag.grbic@gmail.com

tel: 032/322-302 lokal 116

– референт за финансијско-рачуноводствене послове- Славица Павловић, likvidaturasc@mts.rs

tel 032/322-302 lokal 107

– референт за финансијско – рачуноводствене послове – Весна Станојчић,  nabavkasc@mts.rs 

tel 032/341-676

 

СЛУЖБА ИНВЕСТИЦИОНОГ И ТЕХНИЧКОГ ОДРЖАВАЊА

– руководилац послова инвестиционог и техничког одржавање – Петар Шаранчић, tel: 032/322-302 lokal  110; 032/345-103

div>