Електронске картице

За издавање/продужење електронске картице ради коришћења услуга исхране и смештаја у установи Студентски центар Чачак потребна су следећа документа:

  1. Захтев за издавање/продужење електронске картицепреузима се  на портирници у студентском дому
  2. Потврда са факултета о уписаном семестру за школску 2021/2022. годину
  3. Лична карта и индекс (са уписаним зимским семестром) на увид
  4. Доказ о уплати трошкова за потребе израде/продужења картице 

Ценовник електронских картица за школску 2021/2022. годину:

  • Нова картица за све студенте 2000,00 РСД
  • Продужетак картице за све студенте 1000,00 РСД
  • Израда картица ће се обављати у Студентском центру од 21.09.2021. године
  • Уплате можете извршити приликом подношења захтева или на текући рачун број: 840-46667-98, позив на број – број индекса 

КОМПЛЕТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЗА ИЗРАДУ/ПРОДУЖЕЊЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ КАРТИЦЕ ПОДНОСИТЕ СТРУЧНОМ САРАДНИКУ ЗА СМЕШТАЈ СТУДЕНАТА.

 

div>