О нама

Студентски центар Чачак послује у оквиру Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, у Сектору за високо образовање, инвестиције, ученички и студентски стандард и јавне набавке. У оквиру Студентског центра је Студентски дом и Студентски ресторан у Чачку. У овим објектима смештени су и хране се студенти високообразовних установа: Факултета техничких наука, Агрономског факултета и Високе школе техничких струковних студија.
Објекти Студентског центра у Чачку налазе се непосредно уз високообразовне установе, у центру Чачка, у близини Западне Мораве и непосредно уз зелени појас града, градске базене, спортске терене, атлетске и трим стазе, шеталишне зоне. У близини су установе државне управе и локалне самоуправе, финансијске институције, установе у области здравства , као и бројне установе у области културе и модерни угоститељски објекти.
С обзиром на то да су амбиције града Чачка да у будућности постане Универзитетски центар овог дела Србије , наш Студентски центар ће, ослоњен на традицију генерација радника и добру сарадњу са надлежним интитуцијама, на почетку друге деценије XXI века имати наглашено развојну ноту. То ће, надамо се , допринети унапређењу нашег пословања чиме ћемо сачувати место које нам припада на мапи установа студентског стандарда у Србији.

div>