Инфо

Конкурс за осетљиве друштвене групе – студенти осталих година студија

Конкурс погледајте овде

Одлука о праву на смештај

На основу члана 20. Закона о ученичком и студентском стандарду („Сл.гласник РС“ број 18/2010), члана 24. Правилника о смештају и исхрани ученика и студената („Сл.гласник РС“ број 36/2010), Конкурса за пријем студената високошколских установа у Републици Србији у установе за смештај и исхрану студената за школску 2013/2014. годину и на основу Коначне ранг листе за „бруцоше“, доносим јединствену

ОДЛУКУ о праву на смештај студената прве године високошколских установа

На основу Коначне ранг листе за „бруцоше“ право на смештај у школској 2013/2014. години у Студентском центру Чачак остварила су прва четрдесетчетири кандидата на овој листи.
Коначна ранг листа за „бруцоше“ је саставни део ове одлуке и биће истакнута на огласниј табли Студентског центра Чачак и на интернет адреси центра.
Усељење примљених студената почиње 01. октобра и трајаће до 07. октобра 2013. године.
Студенти који се не уселе у назначеном року сматраће се да су одустали од становања у дому.

Достављено:
– огласна табла СЦЧ,
– интернет адреса СЦЧ,
– архива.

ДИРЕКТОР
СТУДЕНТСКОГ ЦЕНТРА ЧАЧАК
________________________________
Зоран Радомировић

 

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ ЗА СМЕШТАЈ У ДОМУ У ЈУЛУ

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ СТУДЕНТИ ДА ПРАВО НА СМЕШТАЈ У ДОМУ ИМАЈУ ДО 05.07.2013. ГОДИНЕ.
ИЗУЗЕТНО, УЗ ОДГОВАРАЈУЋУ ПОТВРДУ (КОЈУ МОРАЈУ ДОСТАВИТИ ДО КРАЈА ЈУНА) СА ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ О ОДРЖАВАЊУ ИСПИТА МОГУ БОРАВИТИ У ДОМУ ДО 15.07.2013. ГОДИНЕ.
ТАКОЂЕ, ДА БИ КОРИСНИК ОСТВАРИО ПРАВО СМЕШТАЈА ОД 21.08.2013. ГОДИНЕ МОРА ДОСТАВИТИ ПИСАНУ ИЗЈАВУ (најкасније приликом раздуживања у јулу) СТУДЕНТСКОЈ СЛУЖБИ, А ТРОШКОВЕ СМЕШТАЈА И ИСХРАНЕ МОЖЕ УПЛАТИТИ НА БЛАГАЈНИ ИЛИ НА РАЧУН СТУДЕНТСКОГ ЦЕНТРА ЧАЧАК БР. 840-46667-98, ДО ДАНА УСЕЉЕЊА ШТО ДОКАЗУЈЕ УПЛАТНИЦОМ.
У ПЕРИОДУ ОД 15.07. ДО 21.08.2013. ГОДИНЕ СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР ЧАЧАК ОМОГУЋАВА КОРИСНИКУ ДА ОСТВАРИ ПРАВО НА СМЕШТАЈ И ИСХРАНУ, АЛИ ПО ЕКОНОМСКОЈ ЦЕНИ.
ПРИЛИКОМ НАПУШТАЊА СОБА У ЈУЛУ СТУДЕНТИ МОРАЈУ ПОНЕТИ СВЕ СВОЈЕ ЛИЧНЕ СТВАРИ КАКО БИ СЛУЖБА ОДРЖАВАЊА АДЕКВАТНО ОБАВИЛА СВОЈ ПОСАО ГЕНЕРАЛНОГ ЧИШЋЕЊА И ПРИПРЕМЕ ПРОСТОРИЈА ЗА УСЕЉЕЊЕ ЗА НАРЕДНУ ШКОЛСКУ ГОДИНУ.

Стручни сарадник за смештај студената

ПОСТУПАК ПРИ ИСЕЉЕЊУ ИЗ ДОМА

За раздуживање неопходно је:

– уплатити станарину за дане у месецу јулу које сте провели у дому донети реверс којим сте задужени

– приликом усељења
– раздужити постељину, јастук и ћебад у вешерају
– вратити кључ од собе.

НАПОМЕНА: све своје личне ствари приликом исељења обавезно понети из соба

Стручни сарадник за смештај студената

ОБАВЕШТЕЊЕ

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ СТУДЕНТИ ДА ПРИЛИКОМ РАЗДУЖЕЊА ПОНЕСУ И СВОЈЕ ИСИЦ СТУДЕНТСКЕ КАРТИЦЕ, ЈЕР ЈЕ НЕОПХОДНО ДА СЕ ИЗВРШЕ ОДРЕЂЕНА ФОРМАТИРАЊА ТОКОМ ЈУЛА МЕСЕЦА.

Стручни сарадник за смештај студената

Pages: 1 2 3

div>