Смештај

Студентски центар у Чачку има два смештајна објекта: Павиљон А, постојећи објекат и Павиљон Б, новоизграђени објекат, почео са радом у октобру 2015.године.

Павиљон А располаже са 195 места, односно са 90 собa. Структура соба у Павиљону А је следећа: 20 једнокреветних соба, 35 двокреветних соба, 35 трокреветних соба.

Павиљон Б располаже са 130 места, односно са 66 собa. Структура соба у Павиљону Б је следећа: 9 једнокреветних соба, 50 двокреветних соба, 7 трокреветне собе.
Право на смештај у Студентском центру остварује студент на основу конкурса који расписује Министарство просвете, науке и технолошког развоја.
Кандидат за пријем у студентски центар подноси пријаву са потребном конкурсном документацијом служби смештаја студентског центра.
Одлуку о праву на смештај доноси директор на основу коначне ранг листе, најкасније у року од три дана од дана истека рока за одлучивање о приговорима студената.
Студент приликом усељења у студентски центар доставља: лекарско уверење о општем здравственом стању, студентску легитимацију односно студентску картицу, оверен Уговор о јемству, индекс, личну карту и доказ о уплати смештаја. На лицу места студент потписује Уговор о праву коришћења смештаја и исхране у СЦ Чачак.
Студент који је спречен да користи смештај дуже од 30 дана, дужан је да о разлозима и трајању спречености благовремено обавести одговарајућу службу смештаја, најкасније осам дана пре истека рока за усељење, односно у току коришћења смештаја.

Одлука о утврђивању цене исхране и смештаја студената у Студентском центру Чачак за студенте који се финансирају из буџета Републике Србије

ЦЕНЕ СМЕШТАЈА

  1. Цена смештаја у Павиљону А – 1.248,00
  2. Цена смештаја у Павиљону Б – 1.860,00

Наведена цена примењују се од 01.10.2013. године

Пример уплатнице за плаћање смештаја можете преузети овде.

 

div>