Студентски сервис

ИСХРАНА
Студент остварује право на исхрану од три, односно једног оброка дневно под условима и на начин прописан Законом о ученичком и студентском стандарду и у складу са Правилником о смештају и исхрани ученика и студената.
Одлуку о остваривању права студента на исхрану доноси директор Студентског центра, на основу захтева студента и достављене документације.
Одлуку о остваривању права на исхрану по економској цени доноси директор , само на основу захтева студента.
Студентски центар, на основу одлуке директора и захтева студента, студенту издаје студентску легитимацију, односно електронску картицу.
Одлука о утврђивању цене исхране и смештаја студената у Студентском центру Чачак:
ЦЕНА ИСХРАНЕ за студенте који се финансирају из буџета РС

1. Доручак 40, 00
2. Ручак 72,00
3. Вечера 59,00
4. Дневно 171,00
5. Месечно 5.301,00

ЦЕНА ИСХРАНЕ за самофинансирајуће студенте

1. Доручак 100,00
2. Ручак 210,оо
3. Вечера 174,00

Наведене цене на снази су од 01.10.2013. године.

div>