Обавештење за усељење

 

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ ОСТАЛИХ ГОДИНА ОСНОВНИХ И МАСТЕР СТУДИЈА

Усељење студената осталих година основних и мастер студија који ће према Коначној ранг листи, која ће бити објављена 13. новембра 2013. године, остварити право на смештај у школској 2013/2014. години почеће 13. новембра.

ПРИЛИКОМ УСЕЉЕЊА НЕОПХОДНО ЈЕ:
1. Лекарско уверење (не старије од 30 дана),
2. Оверен уговор о јемству,
3. Доказ о уплати станарине за месец новембар,
4. Електронска картица,
5. Уговор о смештају и исхрани (потписује се приликом усељења),
6. Индекс и лична карта на увид.

СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР ЧАЧАК
07.11.2013. ГОД.