Monthly Archives: септембар 2016

КОНКУРС ЗА ОСЕТЉИВЕ ДРУШТВЕНЕ ГРУПЕ

КОНКУРС ЗА ОСЕТЉИВЕ ДРУШТВЕНЕ ГРУПЕ можете преузети овде.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА „БРУЦОШЕ“

Усељење студента прве године који су према Коначној ранг листи, остварили право на смештај у школској 2016/2017. години почиње 01.октобра и трајаће до 07. октобра 2016. године.

ПРИЛИКОМ УСЕЉЕЊА НЕОПХОДНО ЈЕ:

  1. Лекарско уверење ( не старије од 30 дана ),
  2. Оверен Уговор о јемству,
  3. Доказ о уплати станарине за месец октобар (1.248,00 динара),
  4. Електронска картица
  5. Уговор о смештају и исхрани (потписује се приликом усељења),
  6. Индекс и лична карта на увид.

Студенти који се не уселе у назначеном року сматраће се да су одустали од смештаја.

Студентски центар Чачак

КОНАЧНА ЈЕДИНСТВЕНА РАНГ ЛИСТА

КОНАЧНА ЈЕДИНСТВЕНА РАНГ ЛИСТА студената прве године првог степена студија који су конкурисали за смештај у школској 2016/2017 години

ОДЛУКА О ПРАВУ НА СМЕШТАЈ СТУДЕНАТА ПРВЕ ГОДИНЕ ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА

ОДЛУКУ о праву на смештај студената прве године високошколских установа можете преузети овде.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се старији студенти који су били у дому школске 2015/2016. године, а који се нису још задужили, да то учине најкасније до среде 21. септембра 2016. године, у противном  места ће бити уступљена бруцошима из школске 2015/2016. године који су већ задужени (тј. који су били у дому у августу и септембру).

ОБАВЕШТЕЊЕ о потребној документацији за издавање/продужење електронских картица ради коришћења услуга исхране и смештаја у установи Студентски центар Чачак

Потребну документацију за издавање/продужење електронских картица ради коришћења услуга исхране и смештаја у установи Студентски центар Чачак можете преузети овде.

Јединствена прелиминарна листа за бруцоше

ЈЕДИНСТВЕНУ ПРЕЛИМИНАРНУ РАНГ ЛИСТУ студената прве године основних студија (бруцоша) који су конкурисали за смештај у школској 2016/2017. години можете преузети овде.