Monthly Archives: септембар 2015

Осетљиве друштвене групе

Кандидати из осетљивих друштвених група који према редоследу на коначној ранг листи ниси добили право на смештај имају право да поднесу захтев да се посебно рангирају у оквиру наменски опредељених капацитета Студентског центра Чачак. Захтев се подноси у року од осам дана од дана истицања Коначне ранг листе.

Уз захтев кандидат подноси документацију којом доказује припадност осетљивој друштвеној групи, и то:

  1. из материјално угрожене породице – решење Центра за социјални рад да су примаоци сталне социјалне помоћи/оверена фотокопија,
  2. студенти без родитељског старања – потврду да су на евиденцији Центра за социјални рад или умрлице преминулих родитеља,
  3. из једнородитељских породица – извод из матичне књиге умрлих за преминулог родитеља или извод из матичне књиге рођених студента,
  4. из ромске националне мањине – потврду Националног савета ромске националне мањине, односно Канцеларије за инклузију Рома,
  5. лица са инвалидитетом, лица са хроничним болестима и реконвалесценти – одлуку комисије коју формира установа у складу са Правилником о смештају и исхрани ученика и студенатаи овим конкурсом,
  6. лица чији су родитељи нестали или су киднаповани на територији Косова и Метохије и на територији република бивше СФРЈ – потврду одговарајућег удружења породица киднапованих  и несталих лица,
  1. избеглице и расељена лица на територији Републике Србије –потврда да се корисник налази у евиденцији о избеглим или расељеним лицима (прибавља се у Комесеријату за избеглице и миграције РС, а преко Повереништва за избеглице са територије Општине пребивалишта)
  2. повратници по споразуму о реадмисији и депортовани студенти – потврду МУП-а.

За сваку осетљиву друштвену групу формира се посебна ранг листа на основу бодова из коначне редовне ранг листе.

Рок за подношење захтева  и одговарајуће документације је 05.октобар 2015.године.                                                                                                                                            СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР ЧАЧАК

Коначна јединствена ранг листа

Коначну јединствену ранг листу студената прве године првог степена студија који су конкурисали за смештај у школској 2015/2016 години можете преузети овде.

Одлука директора о праву на смештај студената прве године

Одлуку директора о праву на смештај студената прве године можете преузети овде.

Обавештење -издавање/продужење електронских картица

Обавештење о потребној документацији за издавање/продужење електронских картица ради коришћења услуга исхране и смештаја у установи Студентски центар Чачак можете преузети овде.

Прелиминарна ранг листа

Објављена је прелиминарна ранг листа. Ранг листу можете преузети овде.