Monthly Archives: децембар 2014

Парламент Студентског центра

ПАРЛАМЕНТ  Студентског центра Чачак чине студенти Факултета техничких наука, Агрономског факултета  и Високе школе техничких струковних студија у следећем саставу:

1. Обрадовић Бојан – ФТН, соба 76,

2. Милојевић Алекса – ФТН, соба 87,

3. Средојевић Милица  – АФ, соба 72,

4. Вучићевић Душан – АФ, соба 42,

5. Зечевић Снежана – ВШТСС, соба 50,

6. Виторовић Филип – ВШТСС, соба 14.

Студенти, станари дома могу своје захтеве, жалбе и предлоге у вези са смештајем у дому, студентским рестораном и друштвеним активностима пријављивати код горе наведених представника.