Monthly Archives: новембар 2014

Oдлука о коначним листама за О.Д.Г – старији студенти

Одлика о коначним листама за О.Д.Г. – старији студенти

Осетљиве друштвене групе – остале године

 

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА

СТУДЕНАТА ОСТАЛИХ ГОДИНА

КОЈИ СУ КОНКУРИСАЛИ ЗА ПРИЈЕМ НА СМЕШТАЈ

У СТУДЕНТСКОМ ЦЕНТРУ ЧАЧАК

ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015. ГОДИНУ

КАНДИДАТИ ИЗ ОСЕТЉИВИХ ДРУШТВЕНИХ ГРУПА

-СТУДЕНТИ ИЗ РОМСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ–

 

 

Р.број

Име и презиме

Факултет/ВШТСС

Бр. бодова

Редослед на

ранг листи

1.

Игор (Марина) Дурмић

Факултет техничких наука

54,80

124

 

Примљен  је кандидат под редним бројем 1. тј. Игор (Марина) Дурмић.

 

 

 

                                                                                                      

 

 

                                                                                                            Директор

                                                                                                _____________________

                                                                                                    Зоран Радомировић

ОСТЕЉИВЕ ДРУШТВЕНЕ ГРУПЕ – ОСТАЛЕ ГОДИНЕ

 

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА

СТУДЕНАТА ОСТАЛИХ ГОДИНЕ

КОЈИ СУ КОНКУРИСАЛИ ЗА ПРИЈЕМ НА СМЕШТАЈ

У СТУДЕНТСКОМ ЦЕНТРУ ЧАЧАК

ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015. ГОДИНУ

КАНДИДАТИ ИЗ ОСЕТЉИВИХ ДРУШТВЕНИХ ГРУПА

– СТУДЕНТИ ИЗ МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИХ ПОРОДИЦА –

 

 

 

Р.број

Име и презиме студента

Факултет/ВШТСС

Бр.бодова

Редослед на ранг листи

1.

Филип (Слободан) Ђусић

Факултет техничких наука

71,65

121

2.

Стефан (Небојша) Бонџић

Факултет техничких наука

78,27

104

3.

Стефан (Славиша) Симоновић

Факултет техничких наука

72,50

119

 

 

Примљен је кандидат под редним бројем 1, тј. Филип (Слободан) Ђусић.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     Директор

                                                                                                         ____________________

                                                                                                             Зоран Радомировић

ОСЕТЉИВЕ ДРУШТВЕНЕ ГРУПЕ – ОСТАЛЕ ГОДИНЕ

 

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА

СТУДЕНАТА ОСТАЛИХ ГОДИНА

КОЈИ СУ КОНКУРИСАЛИ ЗА ПРИЈЕМ НА СМЕШТАЈ

У СТУДЕНТСКОМ ЦЕНТРУ ЧАЧАК

ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015. ГОДИНУ

КАНДИДАТИ ИЗ ОСЕТЉИВИХ ДРУШТВЕНИХ ГРУПА

– СТУДЕНТИ ИЗ ЈЕДНОРОДИТЕЉСКИХ  ПОРОДИЦА –

 

 

Р.број

Име и презиме

студента

Факултет/ВШТСС

Број бодова

Редослед на ранг- листи

1. Бојан (Миодраг) Обрадовић

Факултет техничких наука

86,60

58

2. Милан (Бранислав) Милашиновић

Факултет техничких наука

85,45

70

3. Иванка (Бранко) Јешић

Факултет техничких наука

85,00

72

4. Зоран (Љубиша) Тешић

Факултет техничких наука

82,55

94

5. Јелена (Милица)Радовић

Агрономски факултет

67.80

52

 

 

Примљени су кандидати под редним бројем 1, 2 и 3 тј. Бојан (Миодраг) Обрадовић, Милан (Бранислав) Милашиновић и Иванка (Бранко) Јешић.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   ДИРЕКТОР

                                                                                    ____________________

                                                                                    Зоран Радомировић

ОСЕТЉИВЕ ДРУШТВЕНЕ ГРУПЕ – ОСТАЛЕ ГОДИНЕ

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА

СТУДЕНАТА ОСТАЛИХ ГОДИНА

КОЈИ СУ КОНКУРИСАЛИ ЗА ПРИЈЕМ НА СМЕШТАЈ

У СТУДЕНТСКОМ ЦЕНТРУ ЧАЧАК

ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015. ГОДИНУ

КАНДИДАТИ ИЗ ОСЕТЉИВИХ ДРУШТВЕНИХ ГРУПА

-СТУДЕНТИ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ, СТУДЕНТИ СА ХРОНИЧНИМ БОЛЕСТИМАИ СТУДЕНТИ РЕКОНВАЛЕСЦЕНТИ-

 

 

Р.број

Име и презиме

Факултет/ВШТСС

1.

Стефан (Славко) Чурлић

Факултет техничких наука

2.

Вања (Михаило) Радаковић Факултет техничких наука

3.

Душанка (Милан) Маркићевић Факултет техничких наука

4.

Милица (Никола) Пајић Факултет техничких наука

5.

Немања (Милоје) Јоксимовић Факултет техничких наука

 

 

Примљни су кандидати под редним бројем 1. 2. и 3. тј. Стефан (Славко) Чурлић, Вања (Михаило) Радаковић и Душанка (Милан) Маркићевић.

 

 

 

                                                                                                Директор

                                                                                                 __________________________

                                                                                                     Зоран Радомировић

ОСЕТЉИВЕ ДРУШТВЕНЕ ГРУПЕ- ОСТАЛЕ ГОДИНЕ

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА

СТУДЕНАТА ОСТАЛИХ ГОДИНА

КОЈИ СУ КОНКУРИСАЛИ ЗА ПРИЈЕМ НА СМЕШТАЈ

У СТУДЕНТСКОМ ЦЕНТРУ ЧАЧАК

ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015. ГОДИНУ

КАНДИДАТИ ИЗ ОСЕТЉИВИХ ДРУШТВЕНИХ ГРУПА

-СТУДЕНТИ ИЗБЕГЛИЦЕ И РАСЕЉЕНА ЛИЦА –

 

 

Р.број

Име и презиме

Факултет/ВШТСС

Бр. бодова

Редослед на

ранг листи

1.

Наташа (Витомир) Чекрлић

Факултет техничких наука

82.75

93

2.

Милош (Јован) Иванишевић

Факултет техничких наука

77.90

108

3.

Тијана (Небојша) Паповић

Факултет техничких наука

72.55

118

 

 

Примљен  је кандидат под редним бројем 1. тј. Наташа (Витомир) Чекрлић.

 

 

                                                                                                            Директор

                                                                                                _____________________

                                                                                                    Зоран Радомировић

Конкурс за осетљиве друштвене групе-студенти осталих година

КОНКУРС ЗА ОСЕТЉИВЕ ДРУШТВЕНЕ ГРУПЕ – СТУДЕНТИ ОСТАЛИХ ГОДИНА – МОЖЕТЕ ПОГЛЕДАТИ ОВДЕ

 

КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТ

Коначне ранг листе по факултетима можете видети овде

Конкурсна документација – елек. енергија- 2014.-02

Конкурсна домументација електрична енергија 2014.– допуна

Позив за подношење понуда 2014. елек.ен.

Позив за подношење понуда можете видети овде