Monthly Archives: мај 2014

Обавештења о закљученим уговорима

Обавештење о закљученом уговору Ила промет ПАРТИЈА 6
Обавештење о закљученом уговору Ила промет ПАРТИЈА 10
Обавештење о закљученом уговору Ила промет ПАРТИЈА 11
Обавештење о закљученом уговору Ила промет ПАРТИЈА 13
Обавештење о закљученом уговору ПАРТИЈА 1 свеже свињско месо
Обавештење о закљученом уговору ПАРТИЈА 2 свеже јунеће месо
Обавештење о закљученом уговору ПАРТИЈА 3 смрзнуто пилеће месо
Обавештење о закљученом уговору ПАРТИЈА 4 прерађевине од меса
Обавештење о закљученом уговору ПАРТИЈА 5 смрзнута риба
Обавештење о закљученом уговору ПАРТИЈА 7 млеко
Обавештење о закљученом уговору ПАРТИЈА 9 брашно, прерађевине од житарица, колонијална роба
Обавештење о закљученом уговору ПАРТИЈА 12 конзервирано поврће
Обавештење о закљученом уговору са МОПЕКСОМ
Обавештење о закљученом уговору (ПАРТИЈА 8)

Јеловник

Јеловник за период од 05. маја до 11. маја.