Monthly Archives: јун 2013

КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ СТУДЕНАТА ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У УСТАНОВЕ ЗА СМЕШТАЈ И ИСХРАНУ СТУДЕНАТА ЗА ШК

На  основу члана члана 6. став 3. Закона о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник РС“, број 18/10) и члана 20. став 1. Правилника  о смештају и исхрани ученика и студената („Службени гласник РС“, бр. 36/10 и   /12)  и Решења број:  612-00-998/2013-05 од 23.05.2013. године,

Mинистарство просвете, науке и технолошког развоја расписује

К О Н К У Р С

ЗА ПРИЈЕМ СТУДЕНАТА  ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА У РЕПУБЛИЦИ  СРБИЈИ  У УСТАНОВЕ ЗА СМЕШТАЈ  И ИСХРАНУ СТУДЕНАТА

ЗА ШКОЛСКУ 2013/2014. ГОДИНУ

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ ЗА СМЕШТАЈ У ДОМУ У ЈУЛУ

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ СТУДЕНТИ ДА ПРАВО НА СМЕШТАЈ У ДОМУ ИМАЈУ ДО 05.07.2013. ГОДИНЕ.
ИЗУЗЕТНО, УЗ ОДГОВАРАЈУЋУ ПОТВРДУ (КОЈУ МОРАЈУ ДОСТАВИТИ ДО КРАЈА ЈУНА) СА ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ О ОДРЖАВАЊУ ИСПИТА МОГУ БОРАВИТИ У ДОМУ ДО 15.07.2013. ГОДИНЕ.
ТАКОЂЕ, ДА БИ КОРИСНИК ОСТВАРИО ПРАВО СМЕШТАЈА ОД 21.08.2013. ГОДИНЕ МОРА ДОСТАВИТИ ПИСАНУ ИЗЈАВУ (најкасније приликом раздуживања у јулу) СТУДЕНТСКОЈ СЛУЖБИ, А ТРОШКОВЕ СМЕШТАЈА И ИСХРАНЕ МОЖЕ УПЛАТИТИ НА БЛАГАЈНИ ИЛИ НА РАЧУН СТУДЕНТСКОГ ЦЕНТРА ЧАЧАК БР. 840-46667-98, ДО ДАНА УСЕЉЕЊА ШТО ДОКАЗУЈЕ УПЛАТНИЦОМ.

Easy for New Users

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec odio odio, laoreet ut feugiat vitae, eleifend at augue. Aliquam libero mauris vehicula.

It’s Simply Beautiful

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec odio odio, laoreet ut feugiat vitae, eleifend at augue. Aliquam libero mauris vehicula.

Great Support

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec odio odio, laoreet ut feugiat vitae, eleifend at augue. Aliquam libero mauris, vehicula a volutpat tristique, varius quis erat. In ullamcorper odio vel urna aliquet vestibulum. Aliquam libero mauris, vehicula a volutpat tristique, varius quis erat. In ullamcorper odio vel urna aliquet.

New Framework

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec odio odio, laoreet ut feugiat vitae, eleifend at augue. Aliquam libero mauris, vehicula a volutpat tristique, varius quis erat. In ullamcorper odio vel urna aliquet vestibulum. Aliquam libero mauris, vehicula a volutpat tristique, varius quis erat. In ullamcorper odio vel urna aliquet.