Monthly Archives: септембар 2012

Коначна ранг листа

Коначна ранг листа

 

 

УСЕЉЕЊЕ ПРИМЉЕНИХ СТУДЕНАТА НА ОСНОВУ КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ ЈЕ ДАНА 01.10.2012. ГОДИНЕ

 

 

Приликом усељења у Студентски центар Чачак студенти достављају:

1.лекарско уверење о општем здравственом стању,
2.оверен Уговор о јемству,
3.студентску легитимацију, односно електронску картицу,
4.на увид индекс и личну карту,
5.признаница о уплати за смештај и исхрану за месец октобар (уплату можете извршити на текући рачун број: 840-46667-98 или на благајни дома приликом усељења).

Све информације у вези са смештајем и исхраном можете добити на телефон број 032/222-302.

Служба смештаја
У Чачку, 25.09.2012. године

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се студенти – бруцоши који су на Прелиминарној ранг листи остварили право на смештај у дом да дођу 27. или 28. септембра 2012. године у просторије Студентског центра Чачак ради фотографисања за студентску картицу која је обавезна приликом усељења у дом.

Служба смештаја

У Чачку, 21.09.2012. године

Прелиминарна јединствена ранг листа

Preliminarna jedinstvena rang lista