Monthly Archives: децембар 2011

Konačna rang lista

Na osnovu člana 6. stav 12. Zakona o učeničkom i studentskom standardu(„Sl. Glasnik RS“, br.18/2010), člana 24. Pravilnika o smeštaju i ishrani učenika i studenata(„Sl. Glasnik RS“, br.36/2010) i člana 43. Statuta Studentskog centra Čačak br.110-1555/2010-01 od 24.08.2010. godine, direktor Studentskog centra Čačak, donosi

O D L U K U

Pravo na smeštaj u Studentskom centru Čačak u školskoj 2011/2012 godini, na osnovu konačne rang liste, ostvarili su sledeći studenti:

Tehnički fakultet

1 VUJIČIĆ DEJAN
2 MILANKOVIĆ IVAN
3 ĆETENOVIĆ DRAGAN
4 PUZOVIĆ SANJA