Monthly Archives: новембар 2011

Kandidati iz društveno osetljivih grupa

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА
СТУДЕНАТА СТАРИЈИХ  ГОДИНA КОЈИ СУ КОНКУРИСАЛИ ЗА ПРИЈЕМ НА СМЕШТАЈ  У СТУДЕНТСКОМ ЦЕНТРУ ЧАЧАК
ЗА ШКОЛСКУ 2011/2012. ГОДИНУ

КАНДИДAТИ ИЗ ДРУШТВЕНО ОСЕТЉИВИХ ГРУПА

– ИЗБЕГЛИЦЕ И РАСЕЉЕНА ЛИЦА

Р.број  Име и презиме    Факултет/ВШТСС     Бр.бодова    Редослед на ранг листи
1.             Денић Александар    Технички факултет       64.76                       69
2.             Денић Јован    Технички факултет                     60.64                   80
3.             Чекрлић Наташа    Технички факултет           57.12                      85

Примљени су кандидати под редним бројем 1. 2. и 3.

Konačna rang lista