Monthly Archives: септембар 2011

KONAČNA RANG LISTA PRVI ROK


 

 

KONAČNA LISTA KANDIDATA I GODINE PRIMLJENIH U STUDENTSKI CENTAR“ČAČAK“ U ŠKOLSKOJ 2011./2012. GODINI


OBAVEŠTENJE

Useljenje primljenih studenata je dana 01.10. 2011.godine.

Za useljene je potrebno:

1. Overen ugovor o jemstvu;
2. Uverenje o zdravstvenom stanju;
3. Na uvid indeks i lična karta
4. Priznanica o uplati za smeštaj i ishranu za mesec oktobar (uplatu možete izvršiti na tekući-račun Studentskog centra Čačak br.840-46667-98 )ili na blagajni doma prilikom useljenja.

Studenti iz osetljivih društvenih grupa mogu podneti zahtev do 05.10.2011.godine.
Sve informacije u vezi smeštaja i ishrane možete dobiti na telefon 032/222-302.

IZDAVANJE I KORIŠĆENJE KARTICA ZA EVIDENCIJU OBROKA

 

I IZDAVANJE I KORIŠĆENJE KARTICA ZA EVIDENCIJU OBROKA STUDENATA KOJI SU UPISANI PRVI PUT U TEKUĆOJ ŠKOLSKOJ GODINI ČIJE SE ŠKOLOVANJE FINANSIRA IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE

Za korišćenje usluga studentskog restorana, studenti moraju da poseduju karticu.
Pravo na regresiranu ishranu u studentskom restoranu imaju studenti Fakulteta/Visoke škole čije se školovanje u skladu sa Zakonom finansira iz Budžeta Republike Srbije.
Za izradu kartice studenti su dužni da u kancelariju broj 2. u Studentskom centru, dostave popunjenu Prijavu za smeštaj i ishranu studenata…

OBAVEŠTENJE

 

Studenti brucoši koji su primljeni u Studentski centar Čačak za školsku 2011./2012. godinu obavezni su da 26. ili 27. septembra dođu u prostorije Studentskog centra radi potpisivanja ugovora i izrade čip kartice za smeštaj i ishranu.

Potrebna dokumenta:

– lična karta
– indeks
– priznanica o uplati 2000 dinara na tekući račun broj 840-46-667-98. Uplata se može izvršiti i na blagajni Studentskog centra.

 

 

Preliminarna lista kadidata prve godine primljenih u Studentski dom Kraljevo

Dom Kraljevo