Менаџмент

Директор – Драган Јововић, studcentarca@mts.rs, 032/322-302 локал 106

помоћник директора – Касија Вукајловић, sekretarsc@mts.rs, 032/343-568, 032/322-302 локал 105

управник дома – Зоран Радомировић – 032/322-302 локал 115

стручни сарадника за комерцијалне послове – Вељко Неговановић, 032/322-302, локал 115

стручни сарадник за смештај студената – Тања Вигњевић Ковачевић, sluzba.smestajasc@mts.rs, 032/322-302 локал 114

службеник за јавне набавке – Милоранка Јосовић, javne.nabavkesc@mts.rs, 032/322-302, локал 104

технички секретар – Драгица Кнежевић, tehnicki.sekretarsc@mts.rs, 032/322-302

Финансијско – економска служба

шеф Службе – Предраг Спарић, sef.finekosluzbesc@mts.rs, 032/222-612, 032/322-302 локал 109

благајник – Данијела Јевремовић, blagajnasc@mts.rs, 032/322-302 локал 107

ликвидатор – Славица Павловић, likvidaturasc@mts.rs, 032/322-302 локал 107

Служба за исхрану

управник Службе – Љубодраг Грбић, sluzbazaishranu.sc@mts.rs, 032/342-024

нутрициониста – Ана Мицићsluzbazaishranu.sc@mts.rs, 032/342-024

стручни сарадник за прераду хране – Драгана Јекнић sluzbazaishranu.sc@mts.rs, 032/342-024

вођа смене – Љиљана Јелесијевић,  sluzbazaishranu.sc@mts.rs, 032/342-024

Служба одржавања

шеф Службе – Петар Шаранчић, 032/222-302, локал 111, 032/345-103.

div>