СТУДЕНТИ СА ХРОНИЧНИМ БОЛЕСТИМА, СА ИНВАЛИДИТЕТОМ И РЕКОВАЛЕСЦЕНТИ

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА СТУДЕНАТА ПРВЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА КОЈИ СУ КОНКУРИСАЛИ ЗА ПРИЈЕМ НА СМЕШТАЈ  У СТУДЕНТСКОМ ЦЕНТРУ ЧАЧАК ЗА ШКОЛСКУ 2013/2014. ГОДИНИ КАНДИДАТИ ИЗ ОСЕТЉИВИХ  ДРУШТВЕНИХ ГРУПА

СТУДЕНТИ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ, СТУДЕНТИ СА ХРОНИЧНИМ БОЛЕСТИМА И   СТУДЕНТИ РЕКОНВАЛЕСЦЕНТИ

Р. бр

Име и презиме  

                    Факултет/ВШТСС    

1.

Коловић (Предраг) Милован

Факултет техничких наука

Примљен је кандидат  Коловић (Предраг) Милован.

                                                                                                   

Директор
Зоран Радомировић

 

div>