ЗАХТЕВИ КОЈИ НИСУ РАЗМАТРАНИ

На основу члана 31. Став 1. Правилника о смештају и исхрани студената и ученика („Сл. гласник РС“ број 36/2010) и тачке 8. Конкурса за пријем студената високошколских установа у установе за смештај и исхрану студената за школску 2013/2014. годину, Захтеви за посебно рангирање у оквиру наменски опредељених капацитета Студентског центра Чачак, које су поднели следећи кандидати

1.  Пантовић (Радоје) Зорица – Агрономски факултет и

2.  Икодиновић (Родољуб) Ивана – Висока школа техничких струковних студија

НИСУ РАЗМАТРАНИ ЈЕР ОВИ КАНДИДАТИ НИСУ КОНКУРИСАЛИ ЗА СМЕШТАЈ У СТУДЕНТСКОМ ЦЕНТРУ ЧАЧАК ПРИЛИКОМ ПРВЕ РАСПОДЕЛЕ И НЕ НАЛАЗЕ СЕ НА КОНАЧНОЈ РАНГ ЛИСТИ ЗА „БРУЦОШЕ“.

Комисија за пријем у дом

div>