СТУДЕНТИ ИЗ ОСЕТЉИВИХ ДРУШТВЕНИХ ГРУПА

ПРИЛИКОМ УСЕЉЕЊА НЕОПХОДНО ЈЕ:

1. Лекарско уверење (не старије од 30 дана),

2. Оверен уговор о јемству,

3. Доказ о уплати станарине за месец октобар (1.248,00 динара),

4. Електронска картица,

5. Уговор о смештају и исхрани (потписује се приликом усељења),

6. Индекс и лична карта на увид.

Усељење студената из осетљивих друштвенох група је у петак

11.10.2013. године или у понедељак, 14.10.2013. године.

Студенти који се не уселе у назначеном року, сматраће се да су

одустали од становања у дому.

СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР ЧАЧАК

10.10.2013. ГОД.

div>