Одлука о праву на смештај

На основу члана 20. Закона о ученичком и студентском стандарду („Сл.гласник РС“ број 18/2010), члана 24. Правилника о смештају и исхрани ученика и студената („Сл.гласник РС“ број 36/2010), Конкурса за пријем студената високошколских установа у Републици Србији у установе за смештај и исхрану студената за школску 2013/2014. годину и на основу Коначне ранг листе за „бруцоше“, доносим јединствену

ОДЛУКУ
о праву на смештај студената прве године високошколских установа

На основу Коначне ранг листе за „бруцоше“ право на смештај у школској 2013/2014. години у Студентском центру Чачак остварила су прва четрдесетчетири кандидата на овој листи.
Коначна ранг листа за „бруцоше“ је саставни део ове одлуке и биће истакнута на огласниј табли Студентског центра Чачак и на интернет адреси центра.
Усељење примљених студената почиње 01. октобра и трајаће до 07. октобра 2013. године.
Студенти који се не уселе у назначеном року сматраће се да су одустали од становања у дому.

Достављено:
– огласна табла СЦЧ,
– интернет адреса СЦЧ,
– архива.

ДИРЕКТОР
СТУДЕНТСКОГ ЦЕНТРА ЧАЧАК
________________________________
Зоран Радомировић

div>