ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА „БРУЦОШЕ“

 

Усељење студената прве године који су према Коначној ранг листи остварили право на смештај у школској 2013/2014. години почиње 01. октобра и трајаће до 07. октобра 2013. године.

ПРИЛИКОМ УСЕЉЕЊА НЕОПХОДНО ЈЕ:
1. Лекарско уверење (не старије од 30 дана),
2. Оверен уговор о јемству,
3. Доказ о уплати станарине за месец октобар (1.248,00 динара),
4. Електронска картица (биће додељена на дан усељења),
5. Уговор о смештају и исхрани (потписује се приликом усељења),
6. Индекс и лична карта на увид.

Студенти који се не уселе у назначеном року сматраће се да су одустали од смештаја.

СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР ЧАЧАК
27.09.2013. ГОД.

div>