ОСЕТЉИВЕ ДРУШТВЕНЕ ГРУПЕ

 

Кандидати из осетљивих друштвених група који према редоследу на коначној ранг листи нису добили право на смештај имају право да поднесу захтев да се посебно рангирају у оквиру наменски опредељених капацитета Студентског центра Чачак.
Захтев се подноси у року од осам дана од дана истицања Коначне ранг листе.
Уз захтев кандидат подноси документацију којом доказује припадност осетљивој друштвеној групи, и то:
1. из материјално угрожене породице – решење Центра за социјални рад да су примаоци сталне социјалне помоћи/оверену фотокопија,
2. студенти без родитељског старања – потврду да су на евиденцији Центра за социјални рад или умрлице преминулих родитеља
3. из једнородитељских породица – извод из матичне књиге умрлих за преминулог родитеља или извод из матичне књиге рођених студента,
4. из ромске националне мањине – потврду Националног савета ромске националне мањине, односно Канцеларије за инклузију Рома,
5. лица са инвалидидетом, лица са хроничним болестима и реконвалесценти – одлуку комисије коју формира установа у складу са Правилником о смештају и исхрани ученика и студената и овим конкурсом,
6. лица чији су родитељи нестали или су киднаповани на територији Косова и Метохије и на територији република бивше СФРЈ – потврду одговарајућег удружења породица киднапованих и несталих лица,
7. Избеглице и расељена лицана територији Републике Србије – важећу избегличку легитимацију, расељеничку легитимацију и копију личне карте,
8. Повратници по споразуму о реадмисији и депортовани студенти – потврду МУП-а.

За сваку осетљиву друштвену групу формира се посебна ранг листа на основу бодова из коначне редовне ранг листе.
Рок за подношење захтева и одговарајуће документације је 07. октобар 2013. године.

СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР ЧАЧАК

div>