ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗРАДУ И ПРОДУЗЕЊЕ КАРТИЦЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ

о потребној документацији за издавање/продужење ради коришћења услуга исхране и смештаја у електронских картица установи Студентски центар Чачак за издавање/продужење електронске картице ради коришћења услуга исхране и смештаја у установи Студентски центар Чачак

потребна су следећа документа:

1. Захтев за издавање/продужење електронске картице

– преузима се на благајни студентског ресторана или на

портирници у студентском дому

2. Потврда са факултета о уписаном семестру за школску 2013/

2014. годину

3. Лична карта и индекс (са уписаним зимским семестром) на

4. Доказ о уплати трошкова за потребе израде/продужења

картице

Ценовник електронских картица за школску 2013/2014. годину:

• Нова картица за све студенте 2.000,00 РСД

• Продужетак картице за све студенте 1.000,00 РСД

vИзрада картица ће се обављати у Студентском центру од

23.09.2013. године

v Уплате можете извршити приликом подношења захтева или

на текући рачун број:

840-46667-98, позив на број – број индекса

КОМПЛЕТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЗА ИЗРАДУ/ПРОДУЖЕЊЕ

ЕЛЕКТРОНСКЕ КАРТИЦЕ ПОДНОСИТЕ СТРУЧНОМ

САРАДНИКУ ЗА СМЕШТАЈ СТУДЕНАТА.

ДИРЕКТОР

div>