НОВЕ ЦЕНЕ СМЕШТАЈА И ИСХРАНЕ

Решењем Министарства просвете, науке и технолошког развоја број: 451-02-

2461/2013-05 од 22.08.2013. године о утврђивању цена смештаја и исхране у

установама студентског стандарда за студенте, утврђене су следеће

ЦЕНЕ СМЕШТАЈА И ИСХРАНЕ

У УСТАНОВАМА СТУДЕНТСКОГ СТАНДАРДА ЗА СТУДЕНТЕ

КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

1. Цена смештаја је 1.248,00 динара месечно

2. Цене исхране:

− Доручак 40,00 дин.

− Ручак 72,00 дин.

− Вечера 59,00 дин.

− Дневно 171,00 дин.

− Месечно 5.130,00 дин.

Месечна цена смештаја и цене исхране утврђене овим решењем

примењиваће се од 01. октобра 2013. године.

ДИРЕКТОР

СТУДЕНТСКОГ ЦЕНТРА ЧАЧАК

div>