ОДБИЈЕНИ И ОДБАЧЕНИ КАНДИДАТИ

На основу члана 58. Закона о општем управном поступку „Сл. лист СРЈ“ број 33/97 и 31/2001и „Сл. Гласник РС“ број 30/2010) и Конкурса за пријем студената високошколских установа у Републици Србији у установе за смештај и исхрану студената за школску 2013/2014. годину,

ОДБАЦУЈE СЕ

поднетa пријавa кандидата као непотпунa

1. Пајић Марка (досије број 2354-98) – кандидат није доказао да је први пут уписан у одговарајућу годину основних студија првог степена, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије.

На основу члана 4. Став 2. Закона о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник Републике Србије“ број 18/2010) и члана 14. Став 1. Правилника о смештају и исхрани студената („Службени гласник Републике Србије“ број 36/2010),

ОДБИЈА СЕ

поднета пријава кандидата као неоснована

1. Старчевић Николе (досије број 2354-132) – студент је школске 2012/2013. године први пут уписао Факултет техничких наука и користио право на смештај.

Комисија за пријем студената:
1.Милоранка Јосовић
2.Петар Шаранчић
3.Радован Гудурић

div>