ОБАВЕШТЕЊЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ ЗА СМЕШТАЈ У ДОМУ У ЈУЛУ

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ СТУДЕНТИ ДА ПРАВО НА СМЕШТАЈ У ДОМУ ИМАЈУ ДО 05.07.2013. ГОДИНЕ.
ИЗУЗЕТНО, УЗ ОДГОВАРАЈУЋУ ПОТВРДУ (КОЈУ МОРАЈУ ДОСТАВИТИ ДО КРАЈА ЈУНА) СА ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ О ОДРЖАВАЊУ ИСПИТА МОГУ БОРАВИТИ У ДОМУ ДО 15.07.2013. ГОДИНЕ.
ТАКОЂЕ, ДА БИ КОРИСНИК ОСТВАРИО ПРАВО СМЕШТАЈА ОД 21.08.2013. ГОДИНЕ МОРА ДОСТАВИТИ ПИСАНУ ИЗЈАВУ (најкасније приликом раздуживања у јулу) СТУДЕНТСКОЈ СЛУЖБИ, А ТРОШКОВЕ СМЕШТАЈА И ИСХРАНЕ МОЖЕ УПЛАТИТИ НА БЛАГАЈНИ ИЛИ НА РАЧУН СТУДЕНТСКОГ ЦЕНТРА ЧАЧАК БР. 840-46667-98, ДО ДАНА УСЕЉЕЊА ШТО ДОКАЗУЈЕ УПЛАТНИЦОМ.

У ПЕРИОДУ ОД 15.07. ДО 21.08.2013. ГОДИНЕ СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР ЧАЧАК ОМОГУЋАВА КОРИСНИКУ ДА ОСТВАРИ ПРАВО НА СМЕШТАЈ И ИСХРАНУ, АЛИ ПО ЕКОНОМСКОЈ ЦЕНИ.
ПРИЛИКОМ НАПУШТАЊА СОБА У ЈУЛУ СТУДЕНТИ МОРАЈУ ПОНЕТИ СВЕ СВОЈЕ ЛИЧНЕ СТВАРИ КАКО БИ СЛУЖБА ОДРЖАВАЊА АДЕКВАТНО ОБАВИЛА СВОЈ ПОСАО ГЕНЕРАЛНОГ ЧИШЋЕЊА И ПРИПРЕМЕ ПРОСТОРИЈА ЗА УСЕЉЕЊЕ ЗА НАРЕДНУ ШКОЛСКУ ГОДИНУ.

Стручни сарадник за смештај студената
ПОСТУПАК ПРИ ИСЕЉЕЊУ ИЗ ДОМА

За раздуживање неопходно је:

– уплатити станарину за дане у месецу јулу које сте провели у дому донети реверс којим сте задужени
– приликом усељења
– раздужити постељину, јастук и ћебад у вешерају

– вратити кључ од собе.

НАПОМЕНА: све своје личне ствари приликом исељења обавезно понети из соба
Стручни сарадник за смештај студената
ОБАВЕШТЕЊЕ

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ СТУДЕНТИ ДА ПРИЛИКОМ РАЗДУЖЕЊА ПОНЕСУ И СВОЈЕ ИСИЦ СТУДЕНТСКЕ КАРТИЦЕ, ЈЕР ЈЕ НЕОПХОДНО ДА СЕ ИЗВРШЕ ОДРЕЂЕНА ФОРМАТИРАЊА ТОКОМ ЈУЛА МЕСЕЦА.

Стручни сарадник за смештај студената

 

div>