Коначне ранг листе

Агрономски факултет

Технички факултет

ВШТСС

 

 

Приликом усељења у Студентски центар Чачак студенти достављају:

1. лекарско уверење о општем здравственом стању,
2. оверен Уговор о јемству,
3. студентску легитимацију, односно електронску картицу,
4. на увид индекс и личну карту,
5. признаница о уплати за смештај и исхрану за месец новембар (уплату можете извршити на
текући рачун број: 840-46667-98 или на благајни дома приликом усељења).

Све информације у вези са смештајем и исхраном можете добити на телефон број 032/222302.

Служба смештаја
У Чачку, 16.11.2012. године

div>