ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА „БРУЦОШЕ“

Усељење студента прве године који су према Коначној ранг листи, остварили право на смештај у школској 2016/2017. години почиње 01.октобра и трајаће до 07. октобра 2016. године.

ПРИЛИКОМ УСЕЉЕЊА НЕОПХОДНО ЈЕ:

  1. Лекарско уверење ( не старије од 30 дана ),
  2. Оверен Уговор о јемству,
  3. Доказ о уплати станарине за месец октобар (1.248,00 динара),
  4. Електронска картица
  5. Уговор о смештају и исхрани (потписује се приликом усељења),
  6. Индекс и лична карта на увид.

Студенти који се не уселе у назначеном року сматраће се да су одустали од смештаја.

Студентски центар Чачак

div>