Kandidati iz društveno osetljivih grupa

 

Informacije za kandidate iz društveno osetljivih grupa!

 

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА
СТУДЕНАТА ПРВЕ ГОДИНЕ КОЈИ СУ КОНКУРИСАЛИ ЗА СМЕШТАЈ
У ШКОЛСКОЈ 2011/2012. ГОДИНИ
КАНДИДТИ ИЗ ДРУШТВЕНО ОСЕТЉИВИХ ГРУПА

  •  ИЗБЕГЛИЦЕ И РАСЕЉЕНА ЛИЦА

Р. бр    Име и презиме       Факултет/ВШТСС                  Бр.бодова         Редослед на ранг листи
1.          Дедовић Стефан    Агрономски факултет             22,92                    44

Примљен је кандидат под редним бројем 1.

 

Комисија:
1. Касија Вукајловић
2. Петар Шаранчић
3. Радован Гудурић

директор
Зоран Радомировић

 

[divider top=“1″]

 

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА
СТУДЕНАТА ПРВЕ ГОДИНЕ КОЈИ СУ КОНКУРИСАЛИ ЗА СМЕШТАЈ
У ШКОЛСКОЈ 2011/2012. ГОДИНИ
КАНДИДТИ ИЗ ДРУШТВЕНО ОСЕТЉИВИХ ГРУПА

  • СТУДЕНТИ  БЕЗ РОДИТЕЉСКОГ СТАРАЊА

Р. бр    Име и презиме          Факултет/ВШТСС                         Бр.бодова      Редослед на ранг листи
1.          Жижовић Душица    Агрономски факултет                   32,36                    21
2.          Тодоровић Александар    Технички  факултет             29,64                    46

Примљени су  кандидати  под редним бројем 1. и 2.


Комисија:

1. Касија Вукајловић
2. Петар Шаранчић
3. Радован Гудурић

директор
Зоран Радомировић

 

[divider top=“1″]

  КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА
СТУДЕНАТА ПРВЕ ГОДИНЕ КОЈИ СУ КОНКУРИСАЛИ ЗА СМЕШТАЈ
У ШКОЛСКОЈ 2011/2012. ГОДИНИ
КАНДИДТИ ИЗ ДРУШТВЕНО ОСЕТЉИВИХ ГРУПА

 

  • МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНЕ ПОРОДИЦЕ

Р. бр    Име и презиме       Факултет/ВШТСС         Бр.бодова            Редослед на ранг листи
1.    Мирковић Олга           ВШТСС                                 30,28                       40
2.    Радичевић Марко      ВШТСС                                  24,36                       46
3.    Жижовић Бојан          ВШТСС                                 22,28                        47

Примљен је  кандидат  под редним бројем 1.

 

Комисија:
1. Касија Вукајловић
2. Петар Шаранчић
3. Радован Гудурић

директор
Зоран Радомировић

 

[divider top=“1″]

 

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА
СТУДЕНАТА ПРВЕ ГОДИНЕ КОЈИ СУ КОНКУРИСАЛИ ЗА СМЕШТАЈ
У ШКОЛСКОЈ 2011/2012. ГОДИНИ
КАНДИДТИ ИЗ ДРУШТВЕНО ОСЕТЉИВИХ ГРУПА

  • СТУДЕНТИ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ, СТУДЕНТИ С ХРОНИЧНИМ БОЛЕСТИМА И СТУДЕНТИ  РЕКОНВАЛЕСЦЕНТИ

Р. бр         Име и презиме                           Факултет/ВШТСС
1.                Пајић Милица                            Технички факултет
2.                Бојанић Бранка                         Технички факултет
3.                Ђерић Дејан                                Технички факултет
4.                Милановић Данијела             Технички факултет
5.                 Боснић Никола                         Агрономски факултет

Примљен је  кандидат  под редним бројем 1.

Комисија:
1. Касија Вукајловић
2. Петар Шаранчић
3. Радован Гудурић

директор
Зоран Радомировић

 

[divider top=“1″]

div>