OBAVEŠTENJE

Useljenje primljenih studenata je dana 01.10. 2011.godine.

Za useljene je potrebno:

1. Overen ugovor o jemstvu;
2. Uverenje o zdravstvenom stanju;
3. Na uvid indeks i lična karta
4. Priznanica o uplati za smeštaj i ishranu za mesec oktobar (uplatu možete izvršiti na tekući-račun Studentskog centra Čačak br.840-46667-98 )ili na blagajni doma prilikom useljenja.

Studenti iz osetljivih društvenih grupa mogu podneti zahtev do 05.10.2011.godine.
Sve informacije u vezi smeštaja i ishrane možete dobiti na telefon 032/222-302.

div>