IZDAVANJE I KORIŠĆENJE KARTICA ZA EVIDENCIJU OBROKA

 

I IZDAVANJE I KORIŠĆENJE KARTICA ZA EVIDENCIJU OBROKA STUDENATA KOJI SU UPISANI PRVI PUT U TEKUĆOJ ŠKOLSKOJ GODINI ČIJE SE ŠKOLOVANJE FINANSIRA IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE

Za korišćenje usluga studentskog restorana, studenti moraju da poseduju karticu.
Pravo na regresiranu ishranu u studentskom restoranu imaju studenti Fakulteta/Visoke škole čije se školovanje u skladu sa Zakonom finansira iz Budžeta Republike Srbije.
Za izradu kartice studenti su dužni da u kancelariju broj 2. u Studentskom centru, dostave popunjenu Prijavu za smeštaj i ishranu studenata…

Prijavu za smeštaj i ishranu studenata mogu podići u istoj kancelariji.
Za izdavanje kartice studenti su dužni da plate 2000 dinara, na blagajni restorana ili na tekući račun 840-46667-98. Dokaz o uplati predati uz Prijavu.
Studenti koji predaju Prijavu i izvrše uplatu do 27.09.2011.godine, karticu mogu podići na blagajni restorana 03.10.2011.godine.
Studenti, korisnici kartice dužni su da istu čuvaju od oštećenja. Naknadne reklamacije se neće prihvatiti.

II IZDAVANJE I KORIŠĆENJE KARTICA ZA EVIDENCIJU OBROKA ZA STUDENTE KOJI POSEDUJU STARE KARTICE

Studenti koji poseduju stare kartice mogu iste koristiti za mesec oktobar. Postupak izdavanja nove kartice je isti kao i kod studenata koji su prvi put upisani u tekućoj školskoj godini čije se školovanje u skladu sa Zakonom finansira iz Budžeta Republike Srbije.
Od 01.11.2011.godine studenti će moći da koriste usluge restorana sa novom karticom.
Nove kartice studenti će moći da podignu na blagajni restorana 01.11.2011. godine ukoliko predaju Prijavu za smeštaj i ishranu studenata i izvrše uplatu do 24.10.2011.godine.

III IZDAVANJE I KORIŠĆENJE KARTICA ZA EVIDENCIJU OBROKA ZA STUDENTE KOJI SAMI FINANSIRAJU SVOJE STUDIJE

Studenti koji sami finansiraju svoje studije mogu da ostvare ishranu u restoranu Studentskog centra uz uslov da poseduju karticu.
Postupak izdavanja kartica je isti kao i kod studenata čije se školovanje u skladu sa Zakonom finansira iz Budžeta Republike.
Cene obroka po kojima će se realizovati ishrana studenata koji sami finansiraju svoje studije su:
– doručak 80,00 dinara
– ručak 170,00 dinara
– večera 140,00 dinara.

Cene su podložne promeni u skladu sa Rešenjem o utvrdjivanju cena ishrane i smeštaja studenata u ustanovama studentskog standarda.

IV PRODAJA OBROKA

Uplata obroka će se vršiti od 25-og tekućeg, do 05-og narednog meseca za naredni mesec na blagajni restorana.

Uplata obroka će se vršiti na sledeći način:

– na mesečnom nivou (prioritet)
– za I dekadu 15 dana (doručak, ručak, večera)
– za II dekadu 10 dana (doručak, ručak, večera)
– od 25-og u mesecu pojedinačno na dan.

DIREKTOR
Zoran Radomirović

div>