Листе кандидата из осетљивих друштвених група

Објављене су листе кандидата из осетљивих друштвених група.

Листе можете преузети овде:

СТУДЕНТИ ИЗБЕГЛИЦЕ И РАСЕЉЕНА ЛИЦА

СТУДЕНТИ ИЗ РОМСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ

СТУДЕНТИ ИЗ МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИХ ПОРОДИЦА

СТУДЕНТИ БЕЗ РОДИТЕЉСКОГ СТАРАЊА  

СТУДЕНТИ ИЗ ЈЕДНОРОДИТЕЉСКИХ  ПОРОДИЦА

Обавештење за студенте из осетљивих друштвених група можете преузети овде.

div>