Осетљиве друштвене групе

Кандидати из осетљивих друштвених група који према редоследу на коначној ранг листи ниси добили право на смештај имају право да поднесу захтев да се посебно рангирају у оквиру наменски опредељених капацитета Студентског центра Чачак. Захтев се подноси у року од осам дана од дана истицања Коначне ранг листе.

Уз захтев кандидат подноси документацију којом доказује припадност осетљивој друштвеној групи, и то:

  1. из материјално угрожене породице – решење Центра за социјални рад да су примаоци сталне социјалне помоћи/оверена фотокопија,
  2. студенти без родитељског старања – потврду да су на евиденцији Центра за социјални рад или умрлице преминулих родитеља,
  3. из једнородитељских породица – извод из матичне књиге умрлих за преминулог родитеља или извод из матичне књиге рођених студента,
  4. из ромске националне мањине – потврду Националног савета ромске националне мањине, односно Канцеларије за инклузију Рома,
  5. лица са инвалидитетом, лица са хроничним болестима и реконвалесценти – одлуку комисије коју формира установа у складу са Правилником о смештају и исхрани ученика и студенатаи овим конкурсом,
  6. лица чији су родитељи нестали или су киднаповани на територији Косова и Метохије и на територији република бивше СФРЈ – потврду одговарајућег удружења породица киднапованих  и несталих лица,
  1. избеглице и расељена лица на територији Републике Србије –потврда да се корисник налази у евиденцији о избеглим или расељеним лицима (прибавља се у Комесеријату за избеглице и миграције РС, а преко Повереништва за избеглице са територије Општине пребивалишта)
  2. повратници по споразуму о реадмисији и депортовани студенти – потврду МУП-а.

За сваку осетљиву друштвену групу формира се посебна ранг листа на основу бодова из коначне редовне ранг листе.

Рок за подношење захтева  и одговарајуће документације је 05.октобар 2015.године.                                                                                                                                            СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР ЧАЧАК

div>