ОСЕТЉИВЕ ДРУШТВЕНЕ ГРУПЕ – ОСТАЛЕ ГОДИНЕ

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА

СТУДЕНАТА ОСТАЛИХ ГОДИНА

КОЈИ СУ КОНКУРИСАЛИ ЗА ПРИЈЕМ НА СМЕШТАЈ

У СТУДЕНТСКОМ ЦЕНТРУ ЧАЧАК

ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015. ГОДИНУ

КАНДИДАТИ ИЗ ОСЕТЉИВИХ ДРУШТВЕНИХ ГРУПА

-СТУДЕНТИ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ, СТУДЕНТИ СА ХРОНИЧНИМ БОЛЕСТИМАИ СТУДЕНТИ РЕКОНВАЛЕСЦЕНТИ-

 

 

Р.број

Име и презиме

Факултет/ВШТСС

1.

Стефан (Славко) Чурлић

Факултет техничких наука

2.

Вања (Михаило) Радаковић Факултет техничких наука

3.

Душанка (Милан) Маркићевић Факултет техничких наука

4.

Милица (Никола) Пајић Факултет техничких наука

5.

Немања (Милоје) Јоксимовић Факултет техничких наука

 

 

Примљни су кандидати под редним бројем 1. 2. и 3. тј. Стефан (Славко) Чурлић, Вања (Михаило) Радаковић и Душанка (Милан) Маркићевић.

 

 

 

                                                                                                Директор

                                                                                                 __________________________

                                                                                                     Зоран Радомировић

div>