ОСЕТЉИВЕ ДРУШТВЕНЕ ГРУПЕ- ОСТАЛЕ ГОДИНЕ

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА

СТУДЕНАТА ОСТАЛИХ ГОДИНА

КОЈИ СУ КОНКУРИСАЛИ ЗА ПРИЈЕМ НА СМЕШТАЈ

У СТУДЕНТСКОМ ЦЕНТРУ ЧАЧАК

ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015. ГОДИНУ

КАНДИДАТИ ИЗ ОСЕТЉИВИХ ДРУШТВЕНИХ ГРУПА

-СТУДЕНТИ ИЗБЕГЛИЦЕ И РАСЕЉЕНА ЛИЦА –

 

 

Р.број

Име и презиме

Факултет/ВШТСС

Бр. бодова

Редослед на

ранг листи

1.

Наташа (Витомир) Чекрлић

Факултет техничких наука

82.75

93

2.

Милош (Јован) Иванишевић

Факултет техничких наука

77.90

108

3.

Тијана (Небојша) Паповић

Факултет техничких наука

72.55

118

 

 

Примљен  је кандидат под редним бројем 1. тј. Наташа (Витомир) Чекрлић.

 

 

                                                                                                            Директор

                                                                                                _____________________

                                                                                                    Зоран Радомировић

div>