СТУДЕНТИ ИЗБЕГЛИЦЕ И РАСЕЉЕНА ЛИЦА

 КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА

СТУДЕНАТА ПРВЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА

КОЈИ СУ КОНКУРИСАЛИ ЗА ПРИЈЕМ НА СМЕШТАЈ

У СТУДЕНТСКОМ ЦЕНТРУ ЧАЧАК

ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015. ГОДИНУ

КАНДИДАТИ ИЗ ОСЕТЉИВИХ  ДРУШТВЕНИХ ГРУПА

СТУДЕНТИ ИЗБЕГЛИЦЕ И РАСЕЉЕНА ЛИЦА-

 

 

Р.б. Име и презиме Факултет/ВШТСС Бр.бодова Редослед на ранг- листи

1.

Дејан (Жарко) Степановић Факултет техничких наука

35,40

48

2.

Косара (Славољуб) Зивговић ВШТСС

24,76

116

 

 

 

Примљена су оба кандидата са ове Коначне ранг листе.

 

 

 

                                                                                                         Директор

                                                                                                 ________________

                                                                                                Зоран Радомировић

div>