СТУДЕНТИ ИЗ МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИХ ПОРОДИЦА

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА

СТУДЕНАТА ПРВЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА

КОЈИ СУ КОНКУРИСАЛИ ЗА ПРИЈЕМ НА СМЕШТАЈ

У СТУДЕНТСКОМ ЦЕНТРУ ЧАЧАК

ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015. ГОДИНУ

КАНДИДАТИ ИЗ ОСЕТЉИВИХ  ДРУШТВЕНИХ ГРУПА

СТУДЕНТИ ИЗ МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИХ ПОРОДИЦА-

 

 

 

Р.б. Име и презиме Факултет/ВШТСС Бр.бодова Редослед на ранг- листи

1.

Миљана (Зорица) Стаменковић Агрономски факултет

36,44

40

 

 

Примљен je кандидат Миљана (Зорица) Стаменковић.

 

 

 

                                                                                                         Директор

                                                                                                 ________________

                                                                                                Зоран Радомировић

div>