СТУДЕНТИ ИЗ ЈЕДНОРОДИТЕЉСКИХ ПОРОДИЦА

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА

СТУДЕНАТА ПРВЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА

КОЈИ СУ КОНКУРИСАЛИ ЗА ПРИЈЕМ НА СМЕШТАЈ

У СТУДЕНТСКОМ ЦЕНТРУ ЧАЧАК

ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015. ГОДИНУ

КАНДИДАТИ ИЗ ОСЕТЉИВИХ  ДРУШТВЕНИХ ГРУПА

СТУДЕНТИ ИЗ ЈЕДНОРОДИТЕЉСКИХ ПОРОДИЦА-

 

Р.б. Име и презиме Факултет/ВШТСС Бр.бодова Редослед на ранг- листи

1.

Милица (Весна) Петровић Агрономски факултет

31,32

82

2.

Александар (Дејан) Радосављевић Агрономски факултет

31,24

85

3.

Гојко (Милош) Лојаничић

ВШТСС

31,16

86

4.

Братислав (Илија) Радовић Факултет техничких наука

28,20

104

5.

Александар (Славиша) Вуковић

ВШТСС

23,48

121

 

 

Примљена су кандидати под редним бројем 1. Милица (Весна) Петровић и 2. Александар (Дејан) Радосављевић.

 

 

 

                                                                                                         Директор

                                                                                                 ________________

                                                                                                Зоран Радомировић

div>