Оглас

Студентски центар Чачак, на основу Одлуке управног одбора бр.06-1017/2014-01 од 28.03.2014.године

објављује

ОГЛАС
о продаји моторног возила

јавним надметањем у поступку прикупљања затворених понуда

div>