Monthly Archives: октобар 2014

СТУДЕНТИ СА ХРОНИЧНИМ БОЛЕСТИМА,СА ИНВАЛИДИТЕТОМ И РЕКОНВАЛЕСЦЕНТИ

 

ОБАВЕШТЕЊЕ !!!!

 

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ КАНДИДАТИ ИЗ ОСЕТЉИВЕ ДРУШТВЕНЕ ГРУПЕ – СТУДЕНТИ СА ХРОНИЧНИМ БОЛЕСТИМА, СТУДЕНТИ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ И СТУДЕНТИ РЕКОНВАЛЕСЦЕНТИ ДА ЋЕ РАНГ-ЛИСТ БИТИ ИСТАКНУТА НАКОН ОДРЖАНЕ  СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ У ЧИЈЕМ СУ САСТАВУ И ИЗАБРАНИ ЛЕКАРИ.

 

 

КОМИСИЈА ЗА ПРИЈЕМ У ДОМ СТУДЕНАТА

                                                                                              председник

______________________________________

 

 

 

 

 

_

 

СТУДЕНТИ ИЗБЕГЛИЦЕ И РАСЕЉЕНА ЛИЦА

 КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА

СТУДЕНАТА ПРВЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА

КОЈИ СУ КОНКУРИСАЛИ ЗА ПРИЈЕМ НА СМЕШТАЈ

У СТУДЕНТСКОМ ЦЕНТРУ ЧАЧАК

ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015. ГОДИНУ

КАНДИДАТИ ИЗ ОСЕТЉИВИХ  ДРУШТВЕНИХ ГРУПА

СТУДЕНТИ ИЗБЕГЛИЦЕ И РАСЕЉЕНА ЛИЦА-

 

 

Р.б. Име и презиме Факултет/ВШТСС Бр.бодова Редослед на ранг- листи

1.

Дејан (Жарко) Степановић Факултет техничких наука

35,40

48

2.

Косара (Славољуб) Зивговић ВШТСС

24,76

116

 

 

 

Примљена су оба кандидата са ове Коначне ранг листе.

 

 

 

                                                                                                         Директор

                                                                                                 ________________

                                                                                                Зоран Радомировић

СТУДЕНТИ ИЗ МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИХ ПОРОДИЦА

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА

СТУДЕНАТА ПРВЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА

КОЈИ СУ КОНКУРИСАЛИ ЗА ПРИЈЕМ НА СМЕШТАЈ

У СТУДЕНТСКОМ ЦЕНТРУ ЧАЧАК

ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015. ГОДИНУ

КАНДИДАТИ ИЗ ОСЕТЉИВИХ  ДРУШТВЕНИХ ГРУПА

СТУДЕНТИ ИЗ МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИХ ПОРОДИЦА-

 

 

 

Р.б. Име и презиме Факултет/ВШТСС Бр.бодова Редослед на ранг- листи

1.

Миљана (Зорица) Стаменковић Агрономски факултет

36,44

40

 

 

Примљен je кандидат Миљана (Зорица) Стаменковић.

 

 

 

                                                                                                         Директор

                                                                                                 ________________

                                                                                                Зоран Радомировић

СТУДЕНТИ ИЗ ЈЕДНОРОДИТЕЉСКИХ ПОРОДИЦА

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА

СТУДЕНАТА ПРВЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА

КОЈИ СУ КОНКУРИСАЛИ ЗА ПРИЈЕМ НА СМЕШТАЈ

У СТУДЕНТСКОМ ЦЕНТРУ ЧАЧАК

ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015. ГОДИНУ

КАНДИДАТИ ИЗ ОСЕТЉИВИХ  ДРУШТВЕНИХ ГРУПА

СТУДЕНТИ ИЗ ЈЕДНОРОДИТЕЉСКИХ ПОРОДИЦА-

 

Р.б. Име и презиме Факултет/ВШТСС Бр.бодова Редослед на ранг- листи

1.

Милица (Весна) Петровић Агрономски факултет

31,32

82

2.

Александар (Дејан) Радосављевић Агрономски факултет

31,24

85

3.

Гојко (Милош) Лојаничић

ВШТСС

31,16

86

4.

Братислав (Илија) Радовић Факултет техничких наука

28,20

104

5.

Александар (Славиша) Вуковић

ВШТСС

23,48

121

 

 

Примљена су кандидати под редним бројем 1. Милица (Весна) Петровић и 2. Александар (Дејан) Радосављевић.

 

 

 

                                                                                                         Директор

                                                                                                 ________________

                                                                                                Зоран Радомировић